"เฟ้ลปส์ ดอด์จ" เปิดกลยุทธ์ปี 2565 รุกไลน์ผลิตลงทุนเพิ่มกว่า 1,000 ล้านบาท

"เฟ้ลปส์ ดอด์จ" เปิดกลยุทธ์ปี 2565 รุกไลน์ผลิตลงทุนเพิ่มกว่า 1,000 ล้านบาท

"เฟ้ลปส์ ดอด์จ" ประกาศแผนกลยุทธ์ปี 2565 เพิ่มการลงทุนครั้งใหญ่กว่า 1,000 ล้านบาท แตกไลน์ผลิต "สายเคเบิลแรงดันสูงพิเศษ" 500 KV ตั้งเป้ารายได้โต 2 เท่าภายใน 5 ปี

เมื่อ "เฟ้ลปส์ ดอด์จ" ธุรกิจสายไฟและสายเคเบิลเจ้าใหญ่ ประกาศแผนกลยุทธ์ปี 2565 เพิ่มงบลงทุนอีกกว่า 1,000 ล้านบาท เปิดเกมรุกธุรกิจรอบด้าน แตกไลน์ "สายเคเบิลแรงดันสูงพิเศษ" (Extra High Vottage Cable) 500 กิโลโวลต์แห่งแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งเป้ารายได้โต 2 เท่าภายใน 5 ปี

การแตกไลน์ผลิตดังกล่าว มุ่งรองรับการขยายตัวของระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ทั่วโลก พร้อมเดินหน้าลุยตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เพื่อเพิ่มสัดส่วนการส่งออกไม่น้อยกว่า 20% และตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ และส่วนแบ่งตลาดไว้ที่ 30% เติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็น 2 เท่าได้ภายในปี 2569

นายกิตติศักดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า บนเส้นทางกว่า 50 ปี ของการสานต่อภารกิจในการผลิตสายไฟฟ้าที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่หลากหลาย

เฟ้ลปส์ ดอด์จ ในฐานะแบรนด์ชั้นนำที่ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ทุกประเภทสายไฟฟ้า ในตลาดผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและเคเบิล ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการเติบโตของรายได้โดยเฉลี่ยต่อปีที่เพิ่มขึ้นถึง 20% ติดต่อกันตั้งแต่ พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน

 

สายไฟฟ้าและเคเบิลของ เฟ้ลปส์ ดอด์จ ได้รับการพัฒนาให้รองรับการใช้งานทุกความต้องการ ตั้งแต่ระดับแรงดันต่ำ แรงดันปานกลาง แรงดันสูง และแรงดันสูงพิเศษ เพื่อตอบสนองในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย

  • กลุ่มอุตสาหกรรม Building and Construction - สายไฟที่ใช้ในงานอาคารสูง อาคารสาธารณะ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
  • กลุ่ม Utilities and Infrastructure - สายไฟที่ใช้ในงานสาธารณูปโภค โรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า การส่งจ่ายกำลังไฟบนดินและใต้ดิน
  • กลุ่ม Industrial, Oil & Gas, Petrochemical - สายไฟที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมปีโตรเคมี วัสดุพอลิเมอร์ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
  •  กลุ่ม Mass Rapid and Transportation - สายไฟฟ้าที่ใช้ในระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า BTS, MRT, Airport Rail Link และรถไฟความเร็วสูง
  •  กลุ่ม Renewable Energy - สายไฟฟ้าและสายเคเบิลสำหรับรองรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

จากการเติบโตที่มีมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์สานต่อกับพันธกิจหลักในการส่งมอบสายไฟฟ้าและเคเบิลคุณภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังตลาดใหม่ ๆ

โดยเป้าหมายหลักยังคงเป็นประเทศที่มีการขยายภาคสาธารณูปโภคและโครงการขนาดใหญ่ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เช่น ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งคาดการณ์ในช่วง 10 ปีข้างหน้าว่า กลุ่มเอเซียแปซิฟิกจะมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 7% ต่อปี

 

เพื่อตอกย้ำการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทจึงตัดสินใจเพิ่มไลน์การผลิตสายไฟฟ้าชนิดพิเศษ และเสริมศักยภาพในการผลิต ด้วยงบลงทุนจำนวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนจำนวน 400 ล้านบาท เพื่อยกระดับสายการผลิต Underground Cable สูงสุดถึง 500 กิโลโวลต์ ซึ่งมีจุดเด่นในการใช้เทคโนโลยีการหุ้มฉนวน XLPE

"เฟ้ลปส์ ดอด์จ" ได้นำเข้าเรื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงระดับโลกอย่าง Nokia Maillefer จากประเทศฟินแลนด์ เข้ามาใช้ในระบบควบคุมกระบวนการผลิต ซึ่งมีความละเอียดและแม่นยำสูงแบบ Real-Time เพื่อความปลอดภัยสูงสุด พร้อมห้องทดสอบแรงดันฟ้าผ่าสูงสุดถึง 2,000 กิโลโวลต์

อีกทั้ง จัดสรรงบอีก 600 ล้านบาทเพื่อสร้างการเติบโต เพิ่มศักยภาพในการผลิตตอบสนองความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตสายเคเบิลแรงดันสูงพิเศษ 500 กิโลโวลต์ ได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 เป็นต้นไป

"เราเล็งเห็นทิศทางในอนาคตของความต้องการใช้งานสายเคเบิลชนิดแรงดันสูงพิเศษนี้ ทั้งในประเทศ และที่มากกว่านั้น คือ "ตลาดโลก" จึงตัดสินใจศึกษาและวางแผนงานเพื่อขยายไลน์ผลิตนี้มารองรับ ซึ่งการเพิ่มไลน์การผลิตครั้งนี้ทำให้กำลังการผลิตสายเคเบิลแรงสูงและแรงสูงพิเศษ ที่มีอยู่ประมาณ 80,000 เมตรต่อเดือน เพิ่มขึ้นได้อีกกว่า 50%

สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยเฟ้ลปส์ ดอด์จ จะเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สามารถผลิตสายเคเบิลแรงดันสูงพิเศษนี้ได้" นายกิตติศักดิ์กล่าว

ปัจจุบันมูลค่าตลาดรวมของอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและเคเบิลในประเทศไทยอยู่ที่ราว 55,000 ล้านบาท โดยเฟ้ลปส์ ดอด์จ มีสวนแบ่งการตลาดประมาณ 20% ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้หลักของธุรกิจแบ่งเป็นรายได้จากในประเทศ 80% และต่างประเทศ 20%

โดยรายได้ประมาณ 50% มาจากภาคโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการขนาดใหญ่ ครอบคลุมกลุ่มโรงผลิตไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานทั่วไป และอาคารสูง

ส่วนอีก 50% ที่เหลือมาจากผู้แทนจำหน่าย ทั้งที่เป็นโมเดิร์นเทรดและร้านจำหน่ายสายไฟฟ้าทั่วไป

ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ไว้ประมาณ 30% และยืนส่วนแบ่งการตลาดไว้ไม่น้อยกว่า 20% โดยการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ช่วงที่ผ่านมา สิ้นสุดไตรมาส 3/2564 (9 เดือน) บริษัทมีรายได้ 10,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มียอดรายได้ 7,019 ล้านบาท โดยเป็นการเติบโตทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศควบคู่กัน

"ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจตลาดและแนวโน้มการเติบโตของตลาดสายไฟฟ้าทุกประเภทอย่างแท้จริง" นายกิตติศักดิ์ กล่าว

และเสริมด้วยว่า "ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และการขนส่งสาธารณะในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรโลก ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคในโลยีและนวัตกรรมที่จะเข้ามาทดแทนการใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจสายไฟฟ้าและเคเบิลในอนาคต"

สำหรับปี 2565 บริษัทยังคงเดินหน้าสานต่อแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ไว้ไม่น้อยกว่า 30% เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเป็น 30% และขยายตลาดส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 50 ประเทศ จากปัจจุบันที่ส่งออกไปยัง 42 ประเทศ เพิ่มสัดส่วนรายได้ส่งออกเป็น 25-30% และเดินตาม Road Map ในเป้าหมายต่อไปเพื่อสร้างการเติบโตให้บรรลุยอดขาย 20,000 ล้านบาท ภายใน พ.ศ. 2569

"เรื่องสายไฟฟ้าดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว แต่ที่จริงแล้วเป็นสิ่งใกล้ตัวเรามาก แม้จะมองไม่เห็นเพราะถูกเก็บซ่อนอยู่ในท่อ ในผนัง แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมองข้ามเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยไปได้ เฟ้ลปส์ ดอด์จ จึงมุ่งมั่นทุ่มเทนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสายไฟระดับโลก เข้ามารองรับการใช้พลังงานของประเทศไทย สร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยสร้างสรรค์และเติมเต็มโลกแห่งอนาคต สร้างชีวิตใหม่ที่ปลอดภัย เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของพวกเราทุกคน" นายกิตดิศักดิ์กล่าว