THG ผุดบริษัทย่อย "ธนบุรี คานาบิซ " ลุย ธุรกิจกัญชงครบวงจร

THG  ผุดบริษัทย่อย "ธนบุรี คานาบิซ " ลุย ธุรกิจกัญชงครบวงจร

THG ตั้งบริษัทย่อย "ธนบุรี คานาบิซ " ลุย ธุรกิจกัญชงครบวงจร เป็นโรงพยาบาลแรก "เพาะปลูก สกัดสารสำคัญ ผลิตเวชภัณฑ์ยาที่ได้มาตรฐาน" ทุ่มลงทุนกว่า 100 ล้าน มุ่งเป็นผู้นำด้านตลาดกัญชง ชูจุดเด่นด้วยเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา

นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป หรือ THG ได้เปิดเผยว่า “สำหรับแนวคิดในการจัดตั้ง บริษัท ธนบุรี คานาบิซ จำกัด (มหาชน) หรือ THC นั้น เกิดจากเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์แผนไทยที่เป็นภูมิปัญญาของเราอยู่แล้ว นำมารวมกับการใช้สาร CBD กัญชงเข้ามาช่วยในการรักษาและบรรเทาอาการของโรค

โดยการนำนวัตกรรมต่างๆ จากงานวิจัยมาใช้ในการดูแลรักษาคนไข้และพัฒนาวงการแพทย์ไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งสร้างมาตรฐาน CBD Medical grade และองค์ความรู้ เพื่อการต่อยอดนวัตกรรม ให้มีความแพร่หลายสำหรับประชาชนทั่วไปสามารเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาเรา ได้มีการทดลองนำผลผลิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์เช่นเดียวกับที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ

 

 

นอกจากนี้ บริษัท THC พร้อมให้การสนับสนุน รวมทั้งให้คำปรึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิต สกัดและใช้พืชกัญชง(CBD)ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปถึงปลายน้ำ เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ และบำบัดโรค ภายใต้การควบคุมและดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งขับเคลื่อนการใช้กัญชงทางการแพทย์ เพื่อนำมาใช้ส่งเสริมกับการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย

รวมถึงผลักดันกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต ในปัจจุบัน ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU)ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกือบ 10 ราย เพื่อร่วมเป็นภาคีในการทำธุรกิจร่วมกัน และถือว่าTHG เป็น

โรงพยาบาลรายแรกที่ทำธุรกิจกัญชงแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การปลูก การสกัด การผลิต จนถึงนำไปใช้ในการรักษาได้จริง คาดว่าจะสร้างความน่าสนใจให้กับตลาดกัญชงต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้จุดเด่นในเรื่อง CBD ทางการแพทย์ ของ ธนบุรี คานาบิซฯนั้น อย่างแรกคือเราได้มีการแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการปลูก การวิจัย และพัฒนาสูตรยา กับทาง CBD academy สหรัฐอเมริกามาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี ทำให้ได้รับสูตรยาที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล รวมไปถึงการที่เรามีศูนย์ Jin Wellness ในเครือ THG ซึ่งเป็นศูนย์ที่ช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยโดยอยู่ในการดูแลของแพทย์ และให้การแนะนำอย่างใกล้ชิดในการนำ CBD เข้ามาช่วยในการรักษาอีกทั้งยังเรายังได้มีการใช้นวัตกรรมมาช่วยให้คำปรึกษากับคนไข้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการใช้ download chat bot และที่สำคัญทีมแพทย์ของเราก็มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรงในการใช้ CBD ในการรักษาผู้ป่วยซึ่งถือว่ามีความแตกต่างจากที่อื่น

สำหรับแผนการทางด้านการตลาดนั้น ดร. สุวดี พันธุ์พานิช กรรมการบริษัท คานาบิซ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวไว้ว่า เราจึงได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องการให้ บริษัท ธนบุรี คานาบิซฯ นั้นเป็น Solution Provider ทางด้านCBD ทางการแพทย์ โดยที่เราสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปลูก การกลั่น การวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ถือว่าเราเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเมืองไทย ที่ให้บริการได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้น กลางน้ำ และปลายน้ำ

ต้นน้ำคือการควบคุมผลผลิตตั้งแต่การปลูกให้ได้คุณภาพตามมาตราฐาน Medical grade เรามีวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการลงทุน และมีเทคโนโลยีรวมถึง know how ในการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการ กลางน้ำ เราได้ร่วมกับนักวิชาการทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะจากทางสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ได้ CBD ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน Medical grade และปลายน้ำคือเราได้มีการวิจัย และพัฒนาสูตรยา กับทาง CBD academy สหรัฐอเมริกามาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี ทำให้ได้รับสูตรยาและสูตรการผลิตสินค้า OEM ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล

โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเบื้องต้น เรามองกลุ่ม B2B เป็นหลัก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือ และหลากหลายที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มของลูกค้ารายย่อยได้ โดยที่ธนบุรี คานาบิซ สามารถร่วมสร้างสูตรผลิตภัณฑ์ใน กลุ่มบำรุงร่างกาย กลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ กลุ่มครีมบำรุงเพื่อผิว sensitive และกลุ่มรักษาสิว รวมถึงกลุ่มชะลอวัย

ในส่วนผลิตภัณฑ์ของลูกค้ารายย่อย CBD medical grade ถือเป็นจุดขายสำคัญของเรา เพราะเป็นสินค้าที่ผู้ใช้ต้องได้รับใบสั่งยาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการtrain และมีประสบการณ์ในการใช้ CBD ทางการบรรเทาและรักษาโรค เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาควบคู่กับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน โดยประกอบไปด้วย Full spectrum CBD oil, Sleeping soothing, Pain – inflammation cream และ post covid personalized vitamin โดยรวมแล้วอีกประมาณ 10 กว่าชนิดที่จะทยอยออกสู่ท้องตลาด หลังจากได้รับการอนุมัติจากอย. ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

ในเฟสที่สองเราจะสร้างศูนย์การแพทย์แผนไทย ที่รักษาโรคด้วยสูตรยาที่มีส่วนผสมของ CBD เพื่อการรักษาโดยเฉพาะและจะขยายศูนย์การแพทย์แผนไทยของเราออกไปในโรงพยาบาลในเครือTHG ทั่วประเทศ รวมถึงการเป็นศูนย์การเรียนรู้ของแพทย์ทางเลือกและผู้ที่สนใจ

ทั้งนี้เรามองว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจ น่าจะอยู่ที่ประมาณ 15-20% ต่อปีนับจากนี้ ซึ่งเราได้เริ่มการลงทุนไปเบื้องต้นกว่า 100 ล้านบาท

ตลาด CBD นั้นถือว่ามีอัตราการเติบโตที่ดีมากกลับต้องมาชะงักเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด แต่ในขณะนี้ถือว่าสถานการณ์ของโรคระบาดกำลังดีขึ้น จึงถือเป็นโอกาสดีของตลาด CBD ที่จะมีการขับเคลื่อนอีกครั้ง THC ภายใต้เครือ THG ที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาพยาบาลยาวนานมากว่า 40 ปี จึงถือเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นรายใหม่ในตลาดนี้ ซึ่งมีความพร้อมอย่างครบวงจรในธุรกิจ CBD จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ รวมไปถึงการนำไปใช้ในวงการแพทย์จึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตาอีกก้าวภายใต้เครือธนบุรีในอนาคต