ต้องรู้! "สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ" สูงสุด 3 แสน ใครกู้ได้บ้าง?

ต้องรู้! "สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ" สูงสุด 3 แสน ใครกู้ได้บ้าง?

เช็คสิทธิ "สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ" รัฐอนุมัติให้ "ธนาคารออมสิน" ปล่อยกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยให้กู้สูงสุด 300,000 บาทต่อราย แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะกู้ได้ ชวนรู้เงื่อนไขใครมีสิทธิกู้ได้บ้าง?

หลังจากที่ ครม. อนุมัติโครงการ "สินเชื่อสร้างงานสร้างรายได้" ภายใต้กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยให้ "ธนาคารออมสิน" ปล่อยกู้สูงสุด 300,000 บาทต่อราย ระยะเวลากู้เงิน 5 ปี ดอกเบี้ย 3.99% ซึ่งมาตรการนี้ ใช่ว่าทุกคนจะเข้ามาขอกู้ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของโครงการเท่านั้น

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนเช็คอีกครั้งว่าคนที่จะมีสิทธิขอเงินกู้ ตามมาตรการ "สินเชื่อสร้างงานสร้างรายได้" นั้น ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร? อาชีพไหนกู้ได้บ้าง? 

1. ผู้มีสิทธิต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อย

สำหรับโครงการ "สินเชื่อสร้างงานสร้างรายได้" เปิดให้สิทธิเฉพาะ "ผู้ประกอบการรายย่อย" ใน 3 กลุ่มอาชีพเท่านั้น ได้แก่

1.1) ผู้ผ่านการอบรมอาชีพ "ช่าง" ทุกประเภท ได้แก่ ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น

รวมไปถึงผู้ที่ "ไม่ใช่ช่าง" เช่น เสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายของออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มนี้จะต้องมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพหรือตามประสบการณ์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

 

1.2) ผู้ประกอบการขนาดย่อม เช่น โชห่วย ค้าส่ง ค้าปลีก หรือ แฟรนไชส์ ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน หรือมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ 

1.3) ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก เป็นต้น ซึ่งกลุ่มนี้ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพ

 

2. "สินเชื่อสร้างงานสร้างรายได้" จำกัดสิทธิ 60,000 ราย

โครงการฯ นี้ ไม่ได้ปล่อยกู้ให้ทุกคน แต่มีการจำกัดจำนวนที่ 60,000 รายเท่านั้น และต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพ 3 กลุ่มอาชีพที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ได้แก่ ผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย, ผู้ประกอบการขยาดย่อม, ผู้ขับขี่รถสาธารณะ

3. เช็คเงื่อนไข "สินเชื่อสร้างงานสร้างรายได้" อีกครั้ง

โครงการฯ นี้ จะช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย

  • ในระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 5 ปี
  • มีอัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี
  • ปลอดชำระดอกเบี้ย 6 งวดแรก
  • ผู้มีสิทธิสามารถขอยื่นสินเชื่อตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565

นอกจากนี้ ครม.ได้อนุมัติงบประมาณ 1,500 ล้านบาท เพื่อชดเชยกรณีเกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในโครงการนี้ โดยจะชดเชยให้ 100% ของอัตรา 30% ที่มีการปล่อยกู้ หรือ 30% ของวงเงินที่ ครม.อนุมัติ