ดีเดย์ดีเซล 28 บาท 1 ธ.ค.นี้ "กบง.” ปรับเกรดเหลือบี 7 ชนิดเดียว

ดีเดย์ดีเซล 28 บาท 1 ธ.ค.นี้ "กบง.” ปรับเกรดเหลือบี 7 ชนิดเดียว

ดีเดย์ “ดีเซล” ราคาเดียว 28 บาท 1 ธ.ค.นี้ "กบง." ปรับส่วนผสมไบโอดีเซลเหลือบี 7 ชนิดเดียว คุมค่าการตลาด 1.40 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค.64 – 31 มี.ค.65 ย้ำเงินกองทุนน้ำมันฯ ปัจจุบันเหลือ 2,956 ล้านบาท หากปรับสูตรลดประหยัดเงินเดือนละ 106 ล้านบาท จากที่เคยใช้เดือนละ 4,000 ล้านบาท

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นกประธานว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่มีการปรับขึ้นราคา สาเหตุมาจากความต้องการใช้พลังงานทั่วโลกเพิ่มขึ้นหลังเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด 19 รวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง

โดย ปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อเดือน จากเดิมมีอยู่ 23,356 ล้านบาท เหลือเพียง 2,956 ล้านบาท ในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ ทั้งยังร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ผู้ประกอบการในการดูแลค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง การดูแลเกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน้ำมัน และให้คงราคาก๊าซหุงต้ม เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้บริโภคและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งการปรับลดเหลือเกรดเดียวจะช่วยลดภาระกองทุนน้ำมันฯ จาก 4,000 ล้านบาท เหลือ 3,886 ล้านบาท จะทำให้เหลือเงินที่ 106 ล้านบาทต่อเดือน

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ากระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง แต่การปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศบางประเภทสูงขึ้นจนส่งผลกระทบกับการดำรงชีพของประชาชน ดังนั้น ที่ประชุมกบง.จึงมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติมของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้นของกระทรวงพลังงาน โดยมีแนวทางดำเนินการในเดือนธันวาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565 โดยปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจากเดิมมีการผสมอยู่ 3 สัดส่วน คือ ร้อยละ 7 (บี7) ร้อยละ 10 (บี10) และร้อยละ 20 (บี20) ให้มีสัดส่วนผสมเดียวคือ ร้อยละ 7 (บี7) 

นอกจากนี้ จะขอให้ผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร  และกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. …. ใหม่ ที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลร้อยละ 7 และให้กองทุนน้ำมันฯ ชดเชยราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ให้สอดคล้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบ โดยยังคอยดูแลราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ ในระหว่างนี้จะมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนในระยะต่อไป

“ในวันที่ 1 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป การปรับสูตรน้ำมันครั้งนี้ คาดว่าราคาน้ำมันดีเซลจะอยู่ที่ไม่เกิน 28 บาทต่อลิตร ในช่วง 4 เดือนนี้ แต่กบง.ก็จะยังไว้วางใจ และจะคอยติดตามและทบทวนทุกเดือน หากมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการปรับส่วนผสมครั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงานจะประสานไปยังผู้ค้าน้ำมัน ถือว่ายังมีเวลาเคลียร์สต๊อกน้ำมันที่อยู่ในคลังพร้อมสร้างความชัดเจนให้ประชาชนเข้าใจในส่วนนี้”

นายวัฒนพงษ์ กล่าวว่า คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบดูไบเดือนธันวาคม2564 จะอยู่ที่ระดับ 79.7-80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเงินบาทอ่อนค่าระดับ 33 บาทต่อดอลลาร์ และค่าการตลาด 1.40 บาทต่อลิตร ขณะที่เดือนมกราคม-มีนาคม 2565 คาดการณ์ราคาขายปลีกจะไม่เกิน 28 บาทต่อลิตรหรือลดลงเล็กน้อย เนื่องจากคาดว่าราคาน้ำมันจะลดลง ระดับ 76-78.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่ต้องติดตามผลการประชุมโอเปกพลัสวันที่ 4 ธันวาคม2564 ว่าจะมีมติเพิ่มกำลังผลิตหรือไม่ เพื่อผ่อนคลายราคาให้ลดลง

ส่วนกรณีนายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้พยุงราคาดีเซลที่ราคา 25 บาทต่อลิตรนั้น ในส่วนของกบง.ก็ได้ปรับลดสัดส่วนบี 100 แล้ว ทำให้ราคาลดลงอยู่ที่ 28 บาทต่อลิตร ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่กลุ่มรถบรรทุกเรียกร้องแล้ว แต่ก็ไม่ใช่จากสหพันฯ ที่เรียกร้องอย่างเดียว กบง.ดูจากข้อเรียกร้องทั่วประเทศ การปรับเกรดน้ำมันครั้งนี้ ทำให้ราคาน้ำมันลดลง น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ส่วนเรื่องของการลดภาษีสรรพสามิต เป็นอำนาจของกระทรวงการคลังต้องพิจารณา