กสอ.หนุนเครือข่าย ‘รายย่อย’ กระตุ้นศก.

รางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2021” โดย กสอ.ได้ออกนโยบาย “พร้อมสู้ อยู่ได้ ไปรอด” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 6 ด้าน

ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) อริยาพร อำนรรฆสรเดช ระบุในการจัดงานมอบรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2021” โดย กสอ.ได้ออกนโยบาย “พร้อมสู้ อยู่ได้ ไปรอด” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 6 ด้าน เช่น การเปลี่ยนค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายพันธมิตร สามารถช่วยผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมได้กว่า 3,356 กิจการ สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 8,000 ล้านบาท ภายในปี 2564