ORI ส่งบริษัทย่อยลงทุน 25% ใน THAI LEAF รุกนำเข้า-ผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชง

ORI ส่งบริษัทย่อยลงทุน 25% ใน THAI LEAF รุกนำเข้า-ผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชง

“ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” ส่งบริษัทลูกถือหุ้น 25% ใน “ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี” ลุยธุรกิจนำเข้า-ผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชง

 

นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 มีมติอนุมัติให้ บริษัท ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ORI ถือหุ้น 93.74% เข้าซื้อหุ้น 25% ใน บริษัท ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (THAI LEAF) ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้า และผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชง โดย ออริจิ้น เฮลท์แคร์ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะกิจการของ THAI LEAF เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลเป็นที่น่าพอใจ และมีการลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับ THAI LEAF เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์