บัญชีกลางเร่งสรุปสัปดาห์นี้อนุมัติกรมการแพทย์จัดซื้อ"โมลนูพิราเวียร์"

บัญชีกลางเร่งสรุปสัปดาห์นี้อนุมัติกรมการแพทย์จัดซื้อ"โมลนูพิราเวียร์"

อธิบดีกรมบัญชีกลางเผย กรมฯกำลังเร่งพิจารณาร่างสัญญาจัดซื้อยา”โมลนูพิราเวียร์”ให้แก่กรมการแพทย์ โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยจัดซื้อจัดจ้างภายในสัปดาห์นี้

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยถึงกรณีที่กรมการแพทย์ได้ส่งร่างสัญญาการจัดซื้อยารักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โมลนูพิราเวียร์ให้กรมฯได้พิจารณาว่า กรมฯได้รับหนังสือร่างสัญญาดังกล่าวแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างจะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้

“หนังสือร่างสัญญาดังกล่าวได้ส่งมาถึงกรมฯเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ขณะนี้ เรากำลังเร่งพิจารณาให้ ซึ่งเห็นว่า เป็นเรื่องที่เร่งด่วน แต่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างของกรมฯก่อน คาดว่า จะพิจารณาแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้”

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ขณะนี้ ทางส่วนราชการสามารถจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันหรือควบคุมโรคโควิด-19 ได้อยู่แล้ว แต่ทางกรมการแพทย์ต้องการความชัดเจนว่า เขาจะสามารถจัดซื้อยาดังกล่าวได้หรือไม่เท่านั้น ซึ่งกรมฯก็จะพิจารณาตอบประเด็นดังกล่าวให้โดยเร็ว