“อาคม” รับศึกษาแปลงหนี้เป็นทุนการบินไทย

“อาคม” รับศึกษาแปลงหนี้เป็นทุนการบินไทย

“อาคม” รับศึกษาแปลงหนี้เป็นทุนการบินไทย มอบ สคร.-สบน.หารือที่ปรึกษาการเงิน ระบุ มีหลายโมเดลที่ต้องพิจารณา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.)และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.)ไปปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงิน ในเรื่องการแปลงหนี้เป็นทุนของการบินไทย

“เรื่องการแปลงหนี้เป็นทุนของการบินไทยนั้น มีหลาย Model จำเป็นต้องไปศึกษา ส่วนแปลงแล้วจะทำให้สัดส่วนหุ้นของกระทรวงการคลังในการบินไทย dilute ลงหรือไม่นั้น ยังต้องพิจารณา”

เขากล่าวด้วยว่า ขณะนี้ฐานะของการบินไทยเริ่มดีขึ้น ทำให้ความจำเป็นในการกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องจากเดิมที่ตั้งไว้ที่ 5 หมื่นล้านบาท อาจไม่ถึงระดับดังกล่าว ซึ่งการบินไทยก็มีรายได้จากหลายๆ ทาง  ไม่ว่าจะมาจากการขายทรัพย์สิน เช่น เครื่องบิน เป็นต้น

สำหรับข้อเรียกร้องของภาคเอกชนที่ต้องการให้กระทรวงการคลังนำโครงการช้อปดีมีคืน มาใช้  ซึ่งเราก็พิจารณาเรื่องนี้อยู่แต่ยังไม่มีข้อสรุป 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์