ผู้ถือหุ้นโหวตผ่านฉลุย กว่า99% ขึ้นยานแม่ สู่ ‘SCBx’

ผู้ถือหุ้นโหวตผ่านฉลุย กว่า99% ขึ้นยานแม่ สู่ ‘SCBx’

ล่าสุด ผู้ถือหุ้นไทยพาณิชย์ โหวตผ่านฉลุยทั้ง 3 วาระ ในการจัดตั้งยานแม่ SCBx คาดกระบวนการจดทะเบียนSCbx -แลกหุ้นจบไม่เกินไตรมาสแรกปีหน้า

      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)SCB ผู้ถือหุ้นได้มีการลงมติผ่านทั้ง 3 วาระ 

      โดยโหวตผ่านกว่า 99% ในทุกวาระ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น เพื่อไปสู่การปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของSCB ไปสู่ยานแม่ ภายใต้หลังคาใหม่ “SCBx” 

    โดย 3 วาระ ที่ได้ขอมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ 1.ปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินไทยพาณิชย์ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

      2.การโอนย้ายบริษัทย่อยและการโอนธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น  3.การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

         ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างครั้งนี้ ไปสู่ยายแม่ SCBx นั้น ไทยพาณิชย์คาดว่า จะสามารถจดทะเบียน SCBxเช้าตลาดแทน SCB และเสร็จสิ้นกระบวนการแลกหุ้น เพื่อไปสู่ SCBx ได้ ไม่เกินไตรมาสแรกปีหน้านี้ 

 

    

      นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในแนวทางการสร้างไทยพาณิชย์ให้เป็นธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินด้วยเป้าหมายสู่การเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด 

     และเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ทุกฝ่ายอย่างมั่นคงและแข็งแรงต่อไป โดยเห็นว่าแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพและความคล่องตัวในการเติบโตของธุรกิจของกลุ่มธุรกิจไทยพาณิชย์ในหลายด้าน 

     รวมทั้งเพิ่มความชัดเจนในการทำธุรกิจของกลุ่มธุรกิจไทยพาณิชย์ให้สามารถขยายและพัฒนาธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนทำให้กลุ่มธุรกิจไทยพาณิชย์ มีการแบ่งแยกการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างชัดเจน 

      ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจไทยพาณิชย์โดยรวม

      สำหรับขั้นตอนจากนี้นั้น ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาทำคำตอบรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) จากบริษัท SCBx  โดยผู้ถือหุ้นต้องตอบรับคำเสนอซื้ออย่างน้อย 90% ต่อมาในเดือนมีนาคม2565 หุ้น “SCBx” จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพิกถอนหุ้น “SCB” ในวันเดียวกัน โดยจะยังใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SCB”  และผู้ถือหุ้น SCB จะเปลี่ยนเป็นผู้ถือหุ้น SCBx  แทน