กรอ. ดันมาตรการโรงงานติด QR Code เปิดช่องประชาชนตรวจสอบได้ ดีเดย์ 1 ม.ค. 65

กรอ. ดันมาตรการโรงงานติด QR Code เปิดช่องประชาชนตรวจสอบได้ ดีเดย์ 1 ม.ค. 65

กรมโรงงานเตรียมออกมาตรกาให้โรงงานติด QR Code แจ้งข้อมูลใบอนุญาตโรงงาน 4 (ร.ง.4) พร้อมให้ชุมชนตรวจสอบความโปร่งใส และเปิดช่องให้ส่งเรื่องร้องเรียน เริ่มดีเดย์พร้อนกันทั่วประเทศวันที่ 1 ม.ค. 2565

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบการตรวจสอบโรงงานด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) พร้อมให้ประชาชนและชุมชนสามารถตรวจสอบ และรับรู้ข้อมูลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้ โดยเฉพาะโรงงานที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชน เพื่อมิให้เกิดปัญหาแบบโรงงานที่มีการระเบิดจากสารเคมีหรือวัตถุอันตรายเหมือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ได้เตรียมส่ง QR Code ให้โรงงานทั่วประเทศภายใต้การกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรมนำไปติดตั้งที่หน้าโรงงานในบริเวณที่เห็นเด่นชัด โดยขนาดของ QR Code ต้องไม่น้อยกว่า 15x15 ซม. และต้องเคลือบหรือทำด้วยวัสดุที่สามารถกันฝนกันแดดได้

โดยเบื้องต้นข้อมูลใน QR Code จะประกอบไปด้วยข้อมูลในใบอนุญาตโรงงาน 4 (ร.ง.4) และจะมีพื้นที่ว่างเพื่อให้ประชาชนสามารถส่งข้อความแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน กรณีพบเห็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ชอบมาพากล เช่น การแอบลักลอบปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัด การแอบลักลอบขนกากของเสียอันตรายออกจากโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต เป็นต้น

ทั้งนี้ คาดว่ากรมโรงงานจะดำเนินการพัฒนาระบบดังกล่าวพร้อมประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมให้โรงงานทั่วประเทศทราบและเข้าใจได้ภายในสิ้นปีนี้ และจะเริ่มดีเดย์พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 มกราคม 2565 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยในระยะเริ่มต้นจะเป็นมาตรการเชิงขอความร่วมมือและหลังจากนั้นจะประกาศเป็นมาตรการบังคับต่อไป