“บางกอกแอร์เวย์ส” รีเทิร์นบินกรุงเทพฯ-พนมเปญ เริ่ม 1 ธ.ค.64 รับเปิดประเทศ

“บางกอกแอร์เวย์ส” รีเทิร์นบินกรุงเทพฯ-พนมเปญ เริ่ม 1 ธ.ค.64 รับเปิดประเทศ

สายการบิน “บางกอกแอร์เวย์ส” แจ้งกลับมาให้บริการเส้นทางบินต่างประเทศ กรุงเทพฯ-พนมเปญ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป รับนโยบายรัฐ “เปิดประเทศ”

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ผู้ให้บริการสายการบิน “บางกอกแอร์เวย์ส” ระบุว่า สายการบินฯเตรียมกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - พนมเปญ (กัมพูชา) แบบไป-กลับ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนนโยบายเปิดประเทศ หรือ Thailand’s Re-opening ของประเทศไทย  

เที่ยวบินในเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ-พนมเปญ จะทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส 320 ให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (จันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์) โดยเที่ยวบิน PG931 ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 08.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติพนมเปญ เวลา 10.05 น. และเที่ยวบิน PG932 ออกจากสนามบินนานาชาติพนมเปญ เวลา 10.55น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 12.10 น. 

“สายการบินฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินต่างประเทศเพิ่มอีก 1 เส้นทาง คือเส้นทางบินระหว่าง กรุงเทพฯ-พนมเปญ ประเทศกัมพูชา หลังจากที่บริษัทฯได้เปิดให้บริการเส้นทางบินระหว่างสมุย - สิงคโปร์ ไปเมื่อต้นเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าการกลับมาเปิดให้บริการในเส้นทางบินดังกล่าวภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของทั้งสองประเทศ จะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นทั้งภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจของประเทศไทย” 

การกลับมาให้บริการเที่ยวบินเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - พนมเปญ (กัมพูชา) ในวันที่ 1 ธ.ค.2564 นี้ จะทำให้สายการบินฯมีเที่ยวบินให้บริการทั้งสิ้น 10 เส้นทาง ได้แก่ 

1. เส้นทางกรุงเทพฯ - สมุย (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 6 เที่ยวบิน และเที่ยวบินพิเศษเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทาง มาจากต่างประเทศ วันละ 2 เที่ยวบิน  

2. เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน  

3. เส้นทางกรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน  

4. เส้นทางกรุงเทพฯ - ลำปาง (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 2 เที่ยวบิน 

5. เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน  

6. เส้นทางสมุย - ภูเก็ต (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 2 เที่ยวบิน 

7. เส้นทางสมุย - สิงคโปร์ (ไป-กลับ) ให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (จันทร์ พฤหัสบดี และอาทิตย์) 

8. เส้นทางกรุงเทพฯ - ตราด (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน   

9. เส้นทางภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบิน  

10. เส้นทางกรุงเทพฯ – พนมเปญ (ไป-กลับ) ให้บริการสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน (จันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์) 

ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule  

สายการบินฯ จะกลับมาให้บริการอาหารว่างในรูปแบบ snack bag สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางบินระหว่างประเทศ (ให้บริการก่อนลงจากเครื่อง) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้สายการบินฯ
ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นมารับประทานบนเครื่องทุกกรณี เพื่อเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

นอกจากนี้ สายการบินฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าห้องรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศยังคงปิดให้บริการ ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินฯ ได้ตามช่องทางดังนี้ 

  • ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. 
  • PG Live Chat:  https://bit.ly/PGLiveChatTH 
  • อีเมล: [email protected] 

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด