ธปท.ส่องปล่อยกู้ ธุรกิจ-ครัวเรือนสะพัด รับคลายล็อกดาวน์โควิด-19

ธปท.ส่องปล่อยกู้ ธุรกิจ-ครัวเรือนสะพัด รับคลายล็อกดาวน์โควิด-19

ธปท.เปิดผลสำรวจแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อไตรมาสสุดท้ายปี 64 แบงก์จ่อปล่อยกู้คึกคัก หลังดีมานด์ขอสินเชื่อธุรกิจ ภาคครัวเรือนฟื้น หลังคลายล็อกดาวน์โควิด-19

ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดผลสำรวจภาวะและแนวโน้มสินเชื่อ จากความเห็นของผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารพาณิชย์ไทย สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 26 แห่ง ตลอดจนผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่แบงก์ (นอนแบงก์) 26 แห่ง ครอบคลุม 98.6% ของสินเชื่อทั้งระบบ 

จากผลสำรวจ ความต้องการสินเชื่อในไตรมาส 4 ปี 2564 คาดธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี มีแนวโน้มต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจในภาคการค้าต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นตามการดำเนินธุรกิจที่กลับมาเป็นปกติหลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด

ธุรกิจในภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว  อาทิ โรงแรมต้องการสภาพคล่องเพื่อใช้ประคับประคองธุรกิจในภาคการผลิตต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อการส่งออก  สำหรับความต้องการสินเชื่อเพื่อควบรวมกิจการและสินเชื่อโครงการเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศของธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี

อย่างไรก็ดี ความต้องการสินเชื่อเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องส่วนมาตรฐานการให้สินเชื่อภาคธุรกิจในไตรมาส 4  คาดว่ามีความต้องการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจจะกลับมาเร่งขึ้น โดยเฉพาะลูกหนี้ใหม่ ในภาคบริการและภาคการผลิต รวมถึงอัตราการอนุมัติสินเชื่อ (approval rate) ลูกหนี้ธุรกิจทุกขนาดอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของสินเชื่อภาคครัวเรือน

คาดว่าความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนทุกหมวดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในไตรมาส 4 โดยปรับดีขณะที่ โดยความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามภาวะตลาดที่จะปรับดีขึ้นและจากการส่งเสริมการขาย 

ทั้งนี้สถาบันการเงินส่วนหนึ่ง มองว่าครัวเรือนบางกลุ่ม จะยังระมัดระวังการใช้จ่ายเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของการระบาดในอนาคต  ขณะที่มาตรฐานการให้สินเชื่อ ทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต ที่อยู่อาศัย อุปโภคบริโภค จะยังใกล้เคียงเดิม จากคุณภาพสินเชื่อที่ไม่ได้ปรับลดลงมาก รวมทั้งอัตราการอนุมัติสินเชื่อ และความต้องการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 

สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สถาบันการเงินคาดว่า จะผ่อนคลายมาตรฐานการให้สินเชื่อต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปรับเงื่อนไขหลักประกันตามการแข่งขันการปล่อยสินเชื่อที่สูงขึ้น แม้คุณภาพสินเชื่อปรับลดลงในไตรมาสที่ 3 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์