ธ.ก.ส.จ่ายเงิน "ประกันรายได้เกษตร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดแรกวันนี้!

ธ.ก.ส.จ่ายเงิน "ประกันรายได้เกษตร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดแรกวันนี้!

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ปีการผลิต 2564/65 ธ.ก.ส. โอนเงินงวดแรกวันนี้ เช็คด่วน!

ตามที่ รัฐบาล ได้อนุมัติโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จะโอนเงินส่วนต่างงวดแรกให้ในวันที่ 9  พ.ย.นี้ โดยตนกำชับกรมการค้าภายใน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธ.ก.ส.โอนเงินส่วนต่างทันที วันที่ 9 พ.ย.

จากนั้นจะเป็นงวดทุกสัปดาห์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายใดแจ้งแล้วว่าจะเก็บเกี่ยวช่วงเวลานี้ จะโอนวันที่ 9 พ.ย. ถัดไปจะเป็นไปตามที่ได้แจ้งไว้ว่าจะเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่

 

ข่าวที่น่าสนใจ :   

 

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 1 ) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ดังนี้

 

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่  4 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 1 ) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,864.23 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,407.75 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,947.87 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,065.38 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,662.53 บาท

 

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 1 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,135.77 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,595.25  บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,052.13 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,934.62 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,337.47 บาท

ธ.ก.ส.จ่ายเงิน "ประกันรายได้เกษตร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดแรกวันนี้!