ประมงยันนำเข้า ‘กุ้งทะเล’ ไม่กระทบเกษตรกรไทย

กรมประมงยันการนำเข้ากุ้งทะเลไม่กระทบเสถียรภาพราคา เหตุปริมาณผลผลิตในประเทศลดลง แจงใช้มาตรการคุมเข้มสกัดโรค

รองอธิบดีกรมประมง เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ระบุ ตามที่มีข้อกังวลว่าการนำเข้ากุ้งทะเลจากต่างประเทศ เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการส่งออกกุ้ง จะกระทบต่อการผลิตและเสถียรภาพราคากุ้งภายในประเทศนั้น จากข้อมูลของกรมฯพบว่า ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ผลผลิตกุ้งทะเลภายในประเทศจะมีปริมาณไม่มากนัก หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 19,000 ตัน และคาดว่าผลผลิตกุ้งทะเลในปีนี้ จะมีปริมาณรวม 258,000 ตัน ลดลง 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน

แนวโน้มของผลผลิตภายในประเทศที่ลดลงนี้ ผู้ประกอบการห้องเย็นและโรงงานแปรรูป จึงหารือร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลถึงแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ และยังคงมีศักยภาพการแข่งขันในระดับโลก 

โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันในการนำเข้าวัตถุดิบกุ้งทะเลจากต่างประเทศ เฉพาะช่วงเวลาและปริมาณผลผลิตภายในประเทศมีปริมาณน้อย ภายใต้เงื่อนไขที่ห้องเย็นและโรงงานแปรรูปจะรับซื้อผลผลิตกุ้งทะเลจากเกษตรกรในราคาที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต เพื่อรักษาเสถียรภาพราคากุ้งภายในประเทศ ผ่านกลไกของคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 – 15 เมษายน 2565

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมฯยังคงชะลอการนำเข้ากุ้งทะเลจากอินเดียและเอกวาดอร์ โดยยังอยู่ระหว่างการประเมินระบบการควบคุมโรคของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อก่อโรคข้ามพรมแดนผ่านการนำเข้า ซึ่งประเทศต้นทางที่ไทยจะนำเข้าสินค้ากุ้งทะเลนั้นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมฯกำหนดอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่ากุ้งทะเลที่นำเข้า มาจากแหล่งผลิตต้นทางที่มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะถูกตรวจสอบและรับรองจากประเทศต้นทางแล้ว ยังมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดอีกครั้งเมื่อสินค้ามาถึงไทย