ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดแรก

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดแรก

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 "ธ.ก.ส." เตรียมโอนงวดแรก 9 พ.ย.นี้ หลังรายงาน ครม.เรื่องงบประมาณแล้ว

ตามที่ รัฐบาล ได้อนุมัติโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวันนี้ (4 พ.ย.) ว่า เมื่อประกาศลงวันที่ 4 พฤศจิกายน ต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ธนาคาร “ธ.ก.ส.” ดำเนินการระบบการโอนเงินด้วย

วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ 5 แล้วติดเสาร์-อาทิตย์ ดังนั้นจึงตรวจสอบเบื้องต้นจาก ธ.ก.ส.เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวนาได้สบายใจทางธนาคารแจ้งว่า จะสามารถโอนเงิน "ประกันราคาข้าว" ได้ วันที่ 9 พ.ย.2564 นี้ ซึ่งก็ไม่เกินจากวันที่ประกาศกำหนดไว้ ด้วยความห่วงใยจากรัฐบาล และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์

 

นายวัฒนศักย์  เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระบุว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ “ประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และเพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 ตามนโยบายที่ประกาศต่อรัฐสภาซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น

 

ข่าวที่น่าสนใจ :   

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 1 ) ดังนี้

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่  4 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 1 ) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,864.23 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,407.75 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,947.87 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,065.38 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,662.53 บาท

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดแรก

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 1 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,135.77 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,595.25  บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,052.13 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,934.62 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,337.47 บาท

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดแรก