ม.หอการค้า แนะอัด 5 แสนล้านฟื้นเศรษฐกิจครึ่งแรกปี 2565

ม.หอการค้า แนะอัด 5 แสนล้านฟื้นเศรษฐกิจครึ่งแรกปี 2565

ม.หอการค้า ชี้ เศรษฐกิจไทยยังต้องกระตุ้นต่อเนื่อง แนะ ครึ่งปีแรกของปี 65  รัฐอัดเม็ดเงิน 5 แสนล้านบาทผ่านโครงการต่างๆ ดันเศรษฐกิจขยายตัว 3-4 %

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  เปิดเผยว่า  รัฐบาลตั้งเป้าหมายเศรษฐกิจไทยปี 65  ขยายตัว 5 % จำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแรกของปี 65 รัฐต้องมีเม็ดเงินกระตุ้นอย่างน้อย 5 แสนล้านบาทบาท ผ่านโครงการคนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน จ้างงานผู้จบใหม่ การจ้างงานโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ 3-4 %

 โดยเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ในระดับนี้ก็จะอยู่ในระดับเดียวกันกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ในปี 2562และนับตั้งแต่เริ่มใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติในปี 2562 เศรษฐกิจไทยไม่เคยขยายตัวเกิน  5 %

นายธนวรรธน์ กล่าวว่า  สำหรับเศรษฐกิจปีนี้เศรษฐกิจไทยบอบช้ำมาตั้งแต่เดือน มี.ค.2563 จนถึงปัจจุบัน เพิ่งเริ่มคลาย จากการที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆรวมถึงการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทย ยังต้องการแรงกระตุ้นกำลังซื้อประชาชน โดยเฉพาะการเพิ่มเงินในโครงการของรัฐบาลที่ยังจำเป็นอยู่ และหากเดือน ธ.ค.นี้ รัฐบาลให้ธุรกิจกลางคืนกลับมาเปิดได้ ทั้งผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิงต่างๆ จะยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นมีมากขึ้น

รวมทั้งรัฐบาลจำเป็นต้องกระตุ้นจังหวัดต่างๆ ในการสงเสริมการท่องเที่ยว การบริโภค เพราะคนยังขาดกำลังซื้อ จากการตกงาน และเป็นหนี้ แต่เมื่อเปิดประเทศจะมีเงินจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเข้ามาช่วยเสริม และน่าจะทำให้เศรษฐกิจไตรมาส 3 ติดลบลดลงเหลือ ลบ 3-4% และไตรมาส 4 คาดจะเติบโตได้ 4-5% จากเงินกระตุ้นในโครงการของรัฐ 1 แสนล้านบาท รวมกับเงินจากนักท่องเที่ยวอีก 1.0-1.5 หมื่นล้านบาท เงินจากการใช้จ่ายของคนไทยในช่วงปลายปีและท่องเที่ยว รวมถึงเม็ดเงินจากการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แม้ว่า น้ำท่วมดึงเงินออกจากระบบ 2 หมื่นล้านบาท จะทำให้ทั้งปี 2564 เศรษฐกิจโตได้ 1.0-1.5%