5 เรื่องต้องรู้! ก่อนซื้อ ‘พันธบัตร’ รุ่น ‘ออมไปด้วยกัน’ ผ่านแอพฯ ‘เป๋าตัง’

5 เรื่องต้องรู้! ก่อนซื้อ ‘พันธบัตร’ รุ่น ‘ออมไปด้วยกัน’ ผ่านแอพฯ ‘เป๋าตัง’

สรุปรายละเอียดที่ต้องรู้ ก่อนซื้อ "พันธบัตรออมทรัพย์" รุ่นใหม่ล่าสุด "ออมไปด้วยกัน" ที่เปิดขายผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" มีเงิน 100 บาทก็ซื้อได้ เริ่ม 15 พ.ย. นี้

กลับมาอีกครั้งสำหรับการเปิดขาย "พันธบัตรออมทรัพย์" จากรัฐบาลผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" หลังทดลองเปิดจำหน่ายไปก่อนหน้านี้แล้วได้รับผลตอบรับดีจากประชาชน 

ในครั้งนี้คลังออก "พันธบัตร" รุ่นใหม่ล่าสุด "ออมไปด้วยกัน" ที่เปิดจำหน่ายหน่วยละ 1 บาท เริ่มลงทุนได้ด้วยเงิน 100 บาท โดยมีวงเงินจำหน่ายรวม 80,000 ล้านบาท

ทว่า พันธบัตร อาจไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคน และจะต้องทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อนการลงทุน สำหรับคนที่กำลังเล็งลงทุนในพันธบัตรรุ่นนี้อยู่ แต่ยังลังเล "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ชวนไปดูรายละเอียดสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ ก่อนเริ่มต้นลงทุน 5 เรื่องหลัก ดังต่อไปนี้

 1. รูปแบบการลงทุน 

สำหรับ “พันธบัตรออมทรัพย์ ออมไปด้วยกัน” แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ที่มีระยะเวลาในการลงทุน และอัตราผลตอบแทนต่างกันออกไป ดังนี้

- รุ่นอายุ 5 ปี (SBST26NA) ครบกำหนดไถ่ถอน 15 พ.ย. 2569

อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
ปีที่ 1 = 1.50% ต่อปี
ปีที่ 2-4 = 2.00% ต่อปี
ปีที่ 5 = 3.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.10% ต่อปี

- รุ่นอายุ 10 ปี (SBST31NA) ครบกำหนดไถ่ถอน 15 พ.ย. 2574

อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
ปีที่ 1-3 = 2.00% ต่อปี
ปีที่ 4-5 = 3.00% ต่อปี
ปีที่ 6-9 = 3.50% ต่อปี
ปีที่ 10 = 4.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.00% ต่อปี

 2. การจ่ายดอกเบี้ย 

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 15 ของเดือน ก.พ. พ.ค. ส.ค. และ พ.ย. ของทุกปีจนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน

การชำระเงินผ่านวอลเล็ต สบม. ได้รับหลักฐานการทำรายการตามรูปแบบที่วอลเล็ต สบม. กำหนด โดยดอกเบี้ยจะเริ่มคำนวณ ตั้งแต่วันที่ทำรายการซื้อ ยกเว้นกรณีซื้อพันธบัตรหลังเวลา 15.00 น. ของวันทำการ หรือซื้อในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุด ของธนาคารแห่งประเทศไทยดอกเบี้ยจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันทำการถัดไป

 3. คุณสมบัติผู้ลงทุน 

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการซื้อพันธบัตร ณ สาขาธนาคารกรุงไทยก่อน

 4. จำนวนเงินในการซื้อ 

ราคาจำหน่ายหน่วยละ 1 บาท วงเงินซื้อขั้นต่ำ 100 บาท (100 หน่วย) ซื้อเพิ่มเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท วงเงินซื้อขั้นสูงไม่เกิน 10,000,000 บาท (10,000,000 หน่วย) ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อต่อราย

 5. ช่องทางการซื้อพันธบัตร ออมไปด้วยกัน 

สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ที่สามารถซื้อในช่องทางออนไลน์ได้ทาง "วอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง" หรือ "วอลเล็ต สบม." ในแอพพลิเคชัน "เป๋าตัง" มีวงเงินจำหน่ายทั้งหมด 10,000 ล้านบาท 

สามารถซื้อได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 15 พ.ย. 64 จนถึง 15.00 น. ของวันที่ 3 ธ.ค. 64 โดยต้องลงทะเบียนผ่าน วอลเล็ต สบม. ในแอพฯ เป๋าตัง ก่อน จึงจะสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ละเอียดทุกขั้นตอน วิธีซื้อ 'พันธบัตร' วอลเล็ต สบม. ผ่านแอพฯ 'เป๋าตัง' ง่ายๆ ที่นี่!

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ซื้อในแอพฯ เป๋าตัง ไม่ทัน สามารถรอซื้อ "พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกันของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบไร้ใบตราสาร)" วงเงินรวม 70,000 ล้านบาท ผ่านธนาคารได้ในภายหลัง

แต่จะมีการกำหนดการซื้อขั้นต่ำต่างกับที่ซื้อใน วอลเล็ต สบม. แอพฯ เป๋าตัง โดยมีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท โดยจะจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทน 4 แห่ง ประกอบด้วย ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์ 

เริ่มซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 22 พ.ย. 2564 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 3 ธ.ค. 2564 ให้แก่บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกำหนดวงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง

อย่างไรก็ตาม การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนผ่านหนังสือชี้ชวนลงทุน

 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย