กพท.เผยเปิดประเทศวันแรก ผู้โดยสารเดินทางเข้าไทย 3,699 คน

กพท.เผยเปิดประเทศวันแรก ผู้โดยสารเดินทางเข้าไทย 3,699 คน

กพท.เผยเปิดประเทศวันแรก ผู้โดยสารเดินทางเข้าไทย 3,699 คน โชว์ยอดจองบัตรโดยสาร 1-5 พ.ย.นี้ สะสมสูงถึง 2.1 หมื่นคน

นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยถึงภาพรวมจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารเข้า/ออก ท่าอากาศยานในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ภายหลังนโยบายเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา มีปริมาณการเดินทางในเส้นทางระหว่างประเทศ จำนวนเที่ยวบินรวม 200 เที่ยวบิน แบ่งเป็น ขาเข้า 97 เที่ยวบิน ขาออก 103 เที่ยวบิน ขณะที่ปริมาณผู้โดยสารรวม 5,227 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 3,699 คน และผู้โดยสารขาออก จำนวน 1,528 คน

กพท.เผยเปิดประเทศวันแรก ผู้โดยสารเดินทางเข้าไทย 3,699 คน

สำหรับ ท่าอากาศยานที่มีการเดินทางในวันดังกล่าว ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานูเก็ต ท่าอากาศยานสมุย และท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยท่าอากาศยานที่มีปริมาณการเดินทางสูงสุด คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีปริมาณเที่ยวบินรวม 164 เที่ยวบิน และมีปริมาณผู้โดยสารรวม  3,808 คน

ขณะที่ จำนวนการจองบัตรโดยสารของเที่ยวบินที่ทำการบินเข้าประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-5 พ.ย.2564 พบว่า มีปริมาณผู้โดยสารรวม 21,316 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาเข้า 15,037 คน และผู้โดยสารขาออก 6,279 คน ซึ่งการเดินทางของผู้โดยสาร เดินทางโดยสายการบินไทยสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในปริมาณรวม 3,944 คน รองลงมาคือ สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ จำนวน 3,737 คน และสายการบินเอมิเรตส์ จำนวน 3,417 คน