ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.9484 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1752 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.9484 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1752 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (1 พ.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 38.9484 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันศุก (29 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 39.1236 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1752 บาท/ยูโร)