ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 64.80 สงขลา 64.55 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 65.00 สงขลา 64.75 น้ำยางข้น 60% (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 43.70 สงขลา 43.45 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 43.90 สงขลา 43.65

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)     
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนธันวาคม 2564 เดือนมกราคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 64.80 64.55 65.00 64.75
ชั้น 2 64.20 63.95 64.40 64.15
ชั้น 3 63.65 63.40 63.85 63.60
ชั้น 4 63.35 63.10 63.55 63.30
ชั้น 5 62.90 62.65 63.10 62.85
ยางแท่ง        
STR5L 64.80 64.55 65.00 64.75
STR20 58.45 58.20 58.65 58.40
น้ำยางข้น 60% 43.70 43.45 43.90 43.65
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564