คลังเผยยอดจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลเดือนก.ย.พบมากสุดในภาคใต้

คลังเผยยอดจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลเดือนก.ย.พบมากสุดในภาคใต้

คลังเผยยอดจัดตั้งจดทะเบียนนิติบุคคลเดือนก.ย.เทียบกับเดือนก่อนหน้า พบภาคใต้ขยายตัวมากสุดที่ 8.3% ขณะที่ ยอดยกเลิกจดทะเบียนนิติบุคคลมากสุดอยู่ที่ภาคกลาง 27.7%

รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)เปิดเผยเครื่องชี้เศรษฐกิจรายภาคด้านการจดทะเบียนของนิติบุคคลในเดือนก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า ยอดการจดทะเบียนการจัดตั้งนิติบุคคลในภาคใต้ กรุงเทพและปริมณฑล และ ภาคตะวันตกขยายตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยอยู่ที่ 8.3% 6.8%และ 6.0%ตามลำดับ สะท้อนความเชื่อมั่นในการลงทุนของผู้ประกอบการ ส่วนภาคตะวันออกขยายตัวติดลบ 0.1% ภาคอีสานขยายตัวติดลบ 11.9% ภาคกลางติดลบ 1.6% และ ภาคเหนือติดลบ 3.4%

ส่วนยอดการยกเลิกการจดทะเบียนนิติบุคคลส่วนใหญ่ขยายตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกรุงเทพและปริมณฑลขยายตัว 20.1% ภาคตะวันตกขยายตัว 14.1% ภาคอีสานขยายตัว 8.9% ภาคกลางขยายตัว 27.7% และ ภาคเหนือขยายตัว 5.4% ส่วนภาคตะวันออกขยายตัวติดลบ 0.7% และ ภาคใต้ขยายตัวติดลบ 1.5%

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลังเผยยอดจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลเดือนก.ย.พบมากสุดในภาคใต้