ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 64.60 สงขลา 64.35 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 64.80 สงขลา 64.55 น้ำยางข้น 60% (พ.ย.) กรุงเทพฯ 43.25 สงขลา 43.00 (ธ.ค.) กรุงเทพฯ 43.45 สงขลา 43.20

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)     
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนธันวาคม 2564
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 64.60 64.35 64.80 64.55
ชั้น 2 64.00 63.75 64.20 63.95
ชั้น 3 63.45 63.20 63.65 63.40
ชั้น 4 63.15 62.90 63.35 63.10
ชั้น 5 62.70 62.45 62.90 62.65
ยางแท่ง        
STR5L 64.00 63.75 64.20 63.95
STR20 58.10 57.85 58.30 58.05
น้ำยางข้น 60% 43.25 43.00 43.45 43.20
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564