เปิดตัว ’แกร็บเพ็ท’ เจาะตลาดคนมีสัตว์เลี้ยง

ได้พัฒนาบริการใหม่อย่าง ‘แกร็บเพ็ท’ ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่อาจไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัวหรือไม่ได้ต้องการขับรถเอง

ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจ แกร็บ ประเทศไทย จันต์สุดา ธนานิตยะอุดม ระบุ ได้พัฒนาบริการใหม่อย่าง ‘แกร็บเพ็ท’ ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่อาจไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัวหรือไม่ได้ต้องการขับรถเอง เพื่อพาสัตว์เลี้ยงเดินทางไปทำกิจกรรมนอกบ้าน โดยมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงแค่ 95 บาทสำหรับแกร็บเพ็ท และ 145 บาทสำหรับแกร็บเพ็ท เอ็กซ์แอล โดยจะนำร่องเปิดใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล