AU Strong growth outlook (26 ตุลาคม 2564)

AU Strong growth outlook (26 ตุลาคม 2564)

ปรับโมเดลธุรกิจใหม่ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด - รายได้จากการทานในร้านคิดเป็น >90% ของยอดขายรวมของ AU ในช่วงก่อนที่ COVID จะระบาด

แต่รายได้ส่วนนี้ลดลงหลังจากที่เกิดโรคระบาดเนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับการทานอาหารในร้าน และไม่มีนักท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ บริษัทจึงดำเนินกลยุทธ์ใหม่ ได้แก่ i) ปรับพื้นที่บางส่วนของร้านเป็น After You Marketplace ซึ่งมีการวางจำหน่ายสินค้าใหม่สำหรับการซื้อกลับบ้านเพื่อเพิ่มยอดขายต่อใบเสร็จ ii) เปิด cloud kitchen เพื่อสนับสนุนบริการ delivery iii) เน้นไปที่ร้านแบบ pop-up stores เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า และ v) เปิดดำเนินการร้าน Mikka Cafe ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้น่าจะช่วยหนุนยอดขายของ AU และช่วยบรรเทาผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงของลูกค้าที่ทานในร้าน

 

ขยาย franchise Mikka Cafe

ในปัจจุบัน AU เปิดดำเนินการร้าน Mikka Café ทั้งในแบบที่ถือหุ้นเอง และในแบบ franchise ในขณะที่บริษัทเน้นไปที่การขยาย franchise เป็นหลัก โดยในระยะต่อไป บริษัทมีแผนจะเพิ่มจำนวนสาขาร้าน Mikka Café เป็น 100 ร้านภายในสิ้นปีนี้ และจะขยายเป็นประมาณ 500 สาขาทั่วประเทศในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ส่วนแบ่งรายได้จากร้านนี้เพิ่มเป็น 10-15% ของรายได้รวม ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทมีจำนวนสาขาร้านที่บริษัทเป็นเจ้าของอยู่เก้าร้าน และมีสาขาร้านแบบ franchise 62 ร้าน ซึ่งคิดเป็น 2%ของรายได้รวมในงวด 1H64 นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมเปิดแบรนด์ร้านอาหารใหม่เพิ่มอีกใน 4Q64/ต้นปี 2565

 

 

 

ขยาย franchise ในฮ่องกง และจีน

นอกจากการขยายสาขาในประเทศแล้ว AU ยังเตรียมจะขยาย franchise ในต่างประเทศด้วย โดยสาขาแบบ franchise แห่งแรกในต่างประเทศอยู่ที่ฮ่องกง ซึ่งน่าจะกลับมาเปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบได้ในเดือนธันวาคม 2564/ต้นปี 2565 และคาดว่าจะขยายสาขาเพิ่มเป็น 5-8 ร้านภายในปี 2565/66 นอกจากนี้บริษัทยังเตรียมขยาย franchise ในประเทศจีน และคาดว่าจะเปิดสาขา franchise ร้านแรกในประเทศจีนได้ใน 1H66 โดยบริษัทตั้งเป้าว่ารายได้จากธุรกิจ franchise ในต่างประเทศจะคิดเป็นสัดส่วน >10% ของยอดขายรวม (หลัง COVID)

 

ประมาณการ 3Q64 และแนวโน้ม

รายได้ของ AU ในงวด 1H64 อยู่ที่ 317 ล้านบาท ในขณะที่กำไรสุทธิลดลง 60.9% YoY เหลือ 4 ล้านบาท เราคาดว่าผลประกอบการของ AU อาจจะยังคงแย่ลงอีกใน 3Q64 จากที่ขาดทุนสุทธิ 8 ล้านบาทใน 2Q64 และจากกำไรสุทธิ 28 ล้านบาทใน 3Q63 เนื่องจากข้อจำกัดในการทานอาหารที่ร้าน และมีการปิดศูนย์การค้าใน 3Q64 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการลง พร้อมทั้งกำลังจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุด และจะมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว เราจึงคาดว่ารายได้จากการทานอาหารในร้านน่าจะเพิ่มขึ้น QoQ และผลประกอบการใน 4Q64 น่าจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้ ในขณะที่การดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ ๆ น่าจะช่วยหนุนยอดขายของ AU เราคาดว่าผลประกอบการของ AU น่าจะดีขึ้นในปี 2565 เนื่องจาก i) การดำเนินงานกลับมาเป็นปกติ และลูกค้าในประเทศกลับมาทานอาหารที่ร้านมากขึ้น ii) ปรับปรุงกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ทำให้ผลประกอบการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประมาณการกำไรสุทธิปี 2564F และปี 2565F ตาม consensus อยู่ที่ 12.3 ล้านบาท และ 126 ล้านบาท (EPS 0.15, คิดเป็น PER ที่69.3x) ตามลำดับ

 

Risks

เศรษฐกิจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้, SSSG ต่ำเกินคาด