ธอส. ประกาศแอพลิเคชั่นGHB ALLสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

ธอส. ประกาศแอพลิเคชั่นGHB ALLสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

ธอส. ประกาศ Application GHB ALL สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว หลังจากระบบมีความขัดข้องที่เกิดจากปัญหาทางเทคนิคภายหลังธนาคารพัฒนาระบบการใช้งานเมื่อวานนี้

ตามที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งกรณีที่เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ระบบ Application : GHB ALL ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้เป็นการชั่วคราว ซึ่งธนาคารได้ตรวจสอบพบว่าเกิดจากปัญหาทางเทคนิคภายหลังธนาคารพัฒนาระบบการใช้งานนั้น

ล่าสุดเมื่อเวลา 0.11 น. ของวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564  Application : GHB ALL สามารถกลับมาให้บริการลูกค้าได้ตามปกติแล้ว ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขออภัยลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น