ครม.เคาะประกันรายได้ข้าวปี 64/65 พ่วงมาตรการคู่ขนานวงเงินรวม 1.3 แสนล้าน

ครม.เคาะประกันรายได้ข้าวปี 64/65 พ่วงมาตรการคู่ขนานวงเงินรวม 1.3 แสนล้าน

ครม.ไฟเขียวผ่านมาตรการประกันรายได้เกษตรกรหลายรายการ ทั้งประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนาน 1.3 แสนล้านบาท ประกันรายได้มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่าที่ประชุม ครม.เห็นชอบมาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมาตรการคู่ขนานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/2565 วงเงินรวม 131,663 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) เสนอ 

แบ่งเป็นประกันรายได้ชาวนาวงเงิน 89,306 ล้านบาท และมาตรการคู่ขนานอีก 42,357 ล้านบาท โดยในส่วนของการประกันรายได้ชาวนาครอบคลุม 4.6 ล้านครัวเรือน วงเงินประมาณ 9 หมื่นล้านบาท รวมทั้งวงเงินในการช่วยเหลือการเก็บเกี่ยวข้าว โ

โดยรายละเอียดการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้แก่  

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาท/ตัน  จำนวนครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน 

- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 

- ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 

- ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนไม่เกิน 25 ตัน 

และ ข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันรายได้ไม่เกิน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าการประกันรายได้เกษตรกรผ่านความเห็นชอบทั้งข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์