ลุ้น ครม.เคาะแสนล้าน อุ้ม ‘ข้าว-มันสำปะหลัง‘

ที่ประชุมครม.เตรียมพิจารณาประกันรายได้ข้าวเปลือก มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงินรวมเฉียดแสนล้าน พยุงราคาช่วยเกษตรกร

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานวันนี้ (25ต.ค.) ครม.จะร่วมกันพิจารณาวาระสำคัญได้แก่การประกันรายได้เกษตรกรในหลายชนิดสินค้าตามที่คณะกรรมการพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดของรัฐบาลได้มีการประชุมไปก่อนหน้านี้รวมวงเงินเกือบ 1 แสนล้านบาท เริ่มจาก 1. การประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 64/65 เป้าหมาย 4.6 ล้านครัวเรือน วงเงินประมาณ 8.9 หมื่นล้านบาท รวมทั้งวงเงินในการช่วยเหลือการเก็บเกี่ยวข้าว โดยรายละเอียดการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้แก่  

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาท/ตัน  จำนวนครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน  ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนไม่เกิน 25 ตัน  และ ข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันรายได้ไม่เกิน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 

นอกจากนี้ ครม.จะพิจารณาข้อเสนอในการประกันรายได้ประกันรายได้มันสำปะหลังปี 2564/2565  และ 4 มาตรการคู่ขนาน วงเงินรวม 7,100 ล้านบาท โดยกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมา คือ มันสำปะหลัง เชื้อแป้ง 25% กก.ละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน ไม่ซ้ำแปลง ผู้มีสิทธิได้รับการชดเชย ต้องขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2565 และแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน ระยะเวลาชดเชยส่วนต่าง 1 ธันวาคม 2564–1 พฤศจิกายน 2565 ระยะเวลาโครงการ 1 พฤศจิกายน 2564–31 พฤษภาคม 2566

พร้อมกันนี้ จะพิจารณาประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2564/65  และมาตรการคู่ขนาน ครอบคลุมเกษตรกร 4.5 แสนครัวเรือน วงเงินประมาณ 1,900 ล้านบาท โดยใช้หลักการเดียวกับประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2 ที่กำหนดราคาเป้าหมาย 8.50 บาท/กก. ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ เป้าหมายเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2564 – 31 พ.ค. 2565 โดยงวดแรกจะเริ่มจ่ายให้เกษตรกรวันที่ 20 พ.ย. 2564 งวดต่อไปทุกวันที่ 20 ของเดือน งวดสุดท้าย 20 ต.ค. 2565 รวม 12 งวด