ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.2921 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0046 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.2921 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0046 บาท/ยูโร)