WHA เผยยอดขายนิคมฯสดใส คาดหลังเปิดประเทศ ยอดขายโตอีก 30%

WHA เผยยอดขายนิคมฯสดใส คาดหลังเปิดประเทศ ยอดขายโตอีก 30%

WHA ชี้เปิดประเทศรายได้พุ่งหนุนยอดขายนิคมฯโตจากปีนี้อีก 30% เตรียมเปิด 2 นิคมในเวียดนามรับการเติบโตจากการย้ายฐานการผลิต

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA กล่าวในงานสัมนาหุ้นปลอดภัยฝ่าภัยโควิด-19 ว่าในปี 2565 ธุรกิจของ WHA ยังคงมีการเติบโตต่อเนื่องจากในปีนี้ที่มีการเติบโตของยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) เพิ่มขึ้นกว่า 40%

WHA เผยยอดขายนิคมฯสดใส คาดหลังเปิดประเทศ ยอดขายโตอีก 30%

โดยปีหน้าธุรกิจที่จะมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างชัดเจนคือการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศไทยและในเวียดนามที่เตรียมจะมีการเปิดนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนามเพิ่มอีก 2 แห่งบนพื้นที่ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2 หมื่นไร่ โดยในปีหน้าคาดว่ายอดขายที่ดินจะเติบโต 20 – 30%

โดยการเติบโตทั้งในไทยและเวียดนาม ซึ่งการเติบโตมาจากความชัดเจนในการเปิดประเทศตั้งแต่ในวันที่ 1 พ.ย.2564 การย้ายฐานการผลิตเข้ามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในไทยและเวียดนามยังมีความต่อเนื่อง โดยล่าสุดเริ่มมีกระแสการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนพลังงานที่เกิดขึ้นแล้ว 

นอกจากในเรื่องของการขายพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมธุรกิจอื่นๆของ WHA ก็มีการเติบโตได้ดี เริ่มมีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้และจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นในปีหน้า ทั้งในเรื่องของพลังงาน ออโตเมชั่น โดยในการใช้เทคโนโลยีมาทำแซนด์บ็อกในนิคมอุตสาหกรรมโดยให้เป็นการทดลองหลายเทคโนโลยีมาอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งรวมทั้งการแพทย์ การรักษาพยาบาลสมัยใหม่ และรองรับ Digital Health Tech ที่เป็นแนวโน้มของการพัฒนาในนิคมอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต