ความคืบหน้าโครงการ กัญชง-กัญชา สร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ

ความคืบหน้าโครงการ กัญชง-กัญชา สร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ร่วมพูดคุยกับ คุณภาณุพล รัตนกาญจนภัทร อดีตผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย

ความคืบหน้าโครงการ กัญชง-กัญชา สร้างอาชีพและรายได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ร่วมพูดคุยกับ คุณภาณุพล รัตนกาญจนภัทร อดีตผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย