เคอรี่ ร่วมกับ Kellogg’s บริจาคโครงการรักษ์อาหารมูลนิธิSOS เพื่อผู้ยากไร้

เคอรี่ ร่วมกับ Kellogg’s บริจาคโครงการรักษ์อาหารมูลนิธิSOS เพื่อผู้ยากไร้

บริษัทเคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในกลุ่ม Kerry Logistics Network Limited หรือ KLN ได้ร่วมกับ Kellogg’s จัดกิจกรรมในการส่งมอบอาหารเพื่อนำไปบริจาคให้กับโครงการรักษ์อาหาร มูลนิธิเอสโอเอส เพื่อผู้ยากไร้

บริษัทเคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในกลุ่ม Kerry Logistics Network Limited หรือ KLN ได้ร่วมกับ Kellogg’s จัดกิจกรรมในการส่งมอบอาหารเพื่อนำไปบริจาคให้กับโครงการรักษ์อาหาร มูลนิธิเอสโอเอส เพื่อผู้ยากไร้

โดย เคอรี่ โลจิสติคส์ ให้การสนับสนุนเรื่องการขนส่ง อาหารจากคลังสินค้าจังหวัดระยองไปยังจุดกระจายสินค้าณ สมาคมสุพรรณพระนคร แยกพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ เคอรี่ ร่วมกับ Kellogg’s บริจาคโครงการรักษ์อาหารมูลนิธิSOS เพื่อผู้ยากไร้