อาหารสัตว์เลี้ยงโกย ’รายได้’ ส่งออก 4 หมื่นล้าน

การส่งออกอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงปี 2564 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมส่งออกในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี้มีปริมาณการส่งออกรวม 5.25 แสนตัน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ระบุ  การส่งออกอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงปี 2564 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมส่งออกในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี้มีปริมาณการส่งออกรวม 5.25 แสนตัน เพิ่มขึ้น 31% คิดเป็นมูลค่ากว่า 4.05 หมื่นล้านบาท ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกมากสุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องสำหรับสัตว์เลี้ยง คิดเป็นสัดส่วน 55%  และอาหารเม็ดสำหรับสัตว์เลี้ยง คิดเป็นสัดส่วน 41% ประเทศคู่ค้าที่นำเข้าหลัก เช่น สหรัฐฯ มาเลเซีย อินโดนีเซีย