‘โควิด-ลัมปีสกิน’ ดันราคาวัวแตะ 5 หมื่น/ตัว

ราคาวัวพุ่งสูงขึ้น เพราะตลาดนัดปิดมานาน ความต้องการซื้อขายโคจึงเพิ่มขึ้นมาก โดยปกติราคาโคจะซื้อขายกันที่ตัวละ 25,000 – 35,000 บาท แต่ปัจจุบันราคาขยับเป็นตัวละ 40,000 – 50,000 บาท 

ตลาดนัดโค-กระบือ บ้านส้มป่อย ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ถือเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรอย่างมาก รวมทั้งพ่อค้า นายฮ้อยทั่วประเทศ ที่นำโค-กระบือ มาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันมาตลอด แต่ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 รวมทั้งการระบาดของโรคลัมปีสกิน ตลาดนัดโคกระบือแห่งนี้จึงต้องปิดตัวชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของทั้งคน และของปศุสัตว์ 

เจ้าของตลาดนัดโค-กระบือ บ้านส้มป่อย อนุสรณ์ เจริญประเสริฐ บอกว่า ล่าสุดตลาดนัดโค-กระบือแห่งนี้ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง เกษตรกรที่มีอาชีพเสริมในการเลี้ยงปศุสัตว์ นำโค-กระบือ เข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเป็นจำนวนมาก และพบว่าราคาวัวพุ่งสูงขึ้น เพราะตลาดนัดปิดมานาน ความต้องการซื้อขายโคจึงเพิ่มขึ้นมาก โดยปกติราคาโคจะซื้อขายกันที่ตัวละ 25,000 – 35,000 บาท แต่ปัจจุบันราคาขยับเป็นตัวละ 40,000 – 50,000 บาท 

ตลาดยังใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด โดยตรวจทั้งคนและสัตว์ ผู้เข้ามาใช้บริการจะต้องได้รับวัคซีนครบโดส ส่วนสัตว์ที่นำมาซื้อขายต้องไม่ติดเชื้อลัมปีสปิน ผู้ที่นำสัตว์ติดเชื้อเข้ามาในตลาดต้องจ่ายค่าปรับตัวละ 10,000 บาท