ตลท.รับ ``เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล` เข้าเทรดวันแรก 19 ต.ค.นี้

ตลท.รับ ``เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล` เข้าเทรดวันแรก 19 ต.ค.นี้

ตลท.ประกาศรับหลักทรัพย์ "เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล หรือ HENG" เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรกพรุ่งนี้ ( 19 ต.ค) ด้วยจำนวนไอพีโอ 800.837 ล้านหุ้น ราคาจองหุ้นละ 1.95 บาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรับหลักทรัพย์ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ( SET)  ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ โดยจะนำหลักทรัพย์เริ่มการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 64 โดยมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว 3,810 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 1 บาท และจำนวนหุ้นไอพีโอ 800.837 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.95 บาท

HENG ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ และนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต

อนึ่ง กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะมีการขายหุ้นสามัญเดิมที่ตนถืออยู่รวม 567.21 ล้านหุ้น คิดเป็น 14.9% ของทุนชำระแล้วหลังเสนอขาย IPO ในวันแรกที่หุ้นของ HENG เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big - Lot Board) ในราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ ดังนี้

(1) นายวิชัย ศุภสาธิตกุล ผู้ถือหุ้นเดิมของ HENG จะขายหุ้นสามัญเดิมที่ตนถืออยู่ให้แก่กลุ่มเหล่าธรรมทัศน์จำนวน 186.21 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.9%ของทุนชำระหลัง IPO

(2) ผู้ถือหุ้นกลุ่มทวีเฮงและกลุ่มพัฒนสินจะขายหุ้นสามัญเดิมที่ตนถืออยู่ให้แก่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รวม 381 ล้านหุ้น คิดเป็น 10% ของทุนชำระหลัง IPO