CIVIL ผนึก UNIQ ดันบริษัทร่วมลงทุนคว้างานก่อสร้าง 7,350 ล้าน

CIVIL ผนึก UNIQ ดันบริษัทร่วมลงทุนคว้างานก่อสร้าง 7,350 ล้าน

CIVIL ร่วมกับ UNIQ ดันบริษัมร่วมลงทุนคว้างานก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 -ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 รวมระยะทาง 6.4 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 7,350 ล้านบาท

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL ร่วมกับ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ ภายใต้กิจการร่วมค้ายูเอ็น-ซีซี ลงนามสัญญาพัฒนาและบริหารโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 -ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 รวมระยะทาง 6.4 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 7,350 ล้านบาท กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

โดยบริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด มีสัดส่วนการดำเนินงานร้อยละ 30 สำหรับโครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อเชื่อมโยงโครงการคมนาคม ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในฝั่งกรุงเทพฯตะวันตก เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางให้แก่ประชาชนสัญจรลงสู่ภาคใต้และช่วยลดต้นทุนด้านขนส่งโลจิสติกส์ของประเทศ

โครงการก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องทางจราจร ด้วยโครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องสำเร็จรูปซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระราม 2 ซึ่งมีความสูงประมาณ 15-20 เมตร ที่มีความท้าทายเชิงบริหารจัดการโครงการในหลายมิติ เนื่องจากแนวเส้นทางก่อสร้างในโครงการอยู่บนถนนสายหลัก ที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและมีบ้านพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีระบบสาธาณูปโภคขนาดใหญ่ เช่น ท่อก๊าซธรรมชาติใต้ดิน แนวสายไฟฟ้าแรงสูง แนวท่อประปา เป็นต้น