TTCL จับมือพันธมิตร Idemitsu Kosan หลังขายหุ้นบริษัทย่อยให้ 90 % มูลคา390 ล้าน

TTCL จับมือพันธมิตร Idemitsu Kosan หลังขายหุ้นบริษัทย่อยให้ 90 % มูลคา390 ล้าน

TTCL เข้าทำสัญญาขายหุ้น " HATIECO" 90 % ที่เวียดนามให้กับพันธมิตร Idemitsu Kosan มูลค่า 390 ล้านบาท เพิ่มสภาพคล่องและหนุนการเติบโตในอนาคตกับพันธมิตรใหม่ประเดิมโครงการแรกโรงงานชีวมวล 900 ล้านบาท

นายฮิโรโนบุ อิริย่า ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) หรือ TTCL  รายงานลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นใน Ha Tien Energy Corporation (HATIECO) ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัท ตั้งอยู่ในเขต Binh Dinh ประเทศเวียดนามให้แก่ Idemitsu Kosan Co., Ltd (IKC) สัดส่วน 90 % ที่ราคาขาย 11,660,801 ดอลลาร์ (หรือเทียบเท่า 390 ล้านบาท) ทั้งนี้  HATIECO จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการทํารายการ เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการเพิ่มเติมในอนาคต โดยมี IKC เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว  และไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทจากเงินที่ได้จากการจําหน่ายเงินลงทุนในครั้งนี้จะนําไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัท

          

ขณะเดียวกัน   TTCL Vietnam Corporation Limited (TVC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับสัญญาก่อสร้างโครงการใหม่ในเขต Binh Dinh ประเทศ เวียดนาม ระยะเวลาโครงการประมาณ 12 เดือน ซึ่งเป็นโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล " Torrefied Pellet Plant "  กำลังผลิต 120,000 ton/year   ของบริษัท   Idemitsu Green Energy Vietnam Limited Company  มูลค่าโครงการ  26.9 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 900 ล้านบาท) ซึ่งเป็นการออกแบบวิศวกรร  จัดซื้อเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ และก่อสร้าง