พาณิชย์ดัน ‘แดรี่โฮม’ ใช้เอฟทีเอบุกสิงคโปร์

สินค้าโยเกิร์ตออร์แกนิกทำจากนมของไทยจากบริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้พาไปจับคู่ธุรกิจเปิดตลาดกับคู่ค้าสิงคโปร์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สินิตย์ เลิศไกร ระบุ สินค้าโยเกิร์ตออร์แกนิกทำจากนมของไทยจากบริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้พาไปจับคู่ธุรกิจเปิดตลาดกับคู่ค้าสิงคโปร์ สามารถวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศของสิงคโปร์ ถือเป็นผลสำเร็จของโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA”  ที่ได้ผลักดันให้สหกรณ์โคนมและผู้ประกอบการนมโคแปรรูปของไทย ได้ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี ขยายตลาดส่งออกในอาเซียนได้สำเร็จ

แท็กที่เกี่ยวข้องแดรี่โฮม