อคส.ลุ้น ต.ค. เคาะชดใช้ทุจริตถุงมือยาง 2 พันล้าน

บอร์ดอคส. มีมติไล่ออกแก๊งทุจริตถุงมือยาง 3 รายแล้ว แต่มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออีก 60 วัน ส่วนความรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย 2 พันล้านรู้ผลผู้ชดใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องท้ังเจ้าหน้าที่รัฐ และกรรมการในบอร์ดที่เกี่ยวข้อง ต.ค.นี้

ผู้อำนวยการ องค์การคลังสินค้า (อคส.) เกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต  ระบุ ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) อคส. เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้พิจารณาการลงโทษทางวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่อคส. 3 คน ที่ร่วมกันกระทำทุจริตในโครงการจัดซื้อถุงมือยาง 500 ล้านกล่อง มูลค่า 112,500 ล้านบาท โดยมีมติให้ไล่ออกทั้งหมดตามที่ผู้อำนวยการอคส.เสนอ สำหรับทั้ง 3 คน ประกอบด้วย พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ อดีตรักษาการผู้อำนวยการอคส., นายเกียรติขจร แซ่ไต่ และนายมูรธาธร คำบุศย์  เจ้าหน้าที่บริหารระดับ 8  

“หลังจากบอร์ดมีมติเห็นชอบ ผมจะออกคำสั่งไล่ออก พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ และสัปดาห์หน้าจะทำรายงานเสนอไปยังสำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี เพราะตอนนี้ พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ ถูกสั่งให้ย้ายไปประจำที่นี่ ส่วนอีก 2 คน ผมจะออกคำสั่งไล่ออกในสัปดาห์นี้ หรืออย่างช้าสัปดาห์หน้า และจะเรียกคืนเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ ที่ทั้ง 3 คนได้รับนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิดจนถึงปัจจุบัน ถ้าไม่ยอมคืน ก็ต้องฟ้องร้อง แต่ทั้ง 3 ราย สามารถอุทธรณ์คำสั่งต่อประธานบอร์ดได้ และเชื่อว่าจะอุทธรณ์แน่นอน” 

ทั้งนี้ หากบอร์ดรับคำอุทธรณ์ของทั้ง 3 คน จะตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ และมีเวลาพิจารณา 60 วัน แต่หากบอร์ดไม่รับคำอุทธรณ์ จะถือว่าทั้ง 3 คนจะถูกไล่ออกตามคำสั่งทันที

สำหรับการรับผิดทางละเมิดนั้น คาดว่าคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด ที่มีนายวันชัย วราวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน จะพิจารณาเสร็จภายในเดือนต.ค.นี้  โดยจะทราบว่า ใครจะต้องชดใช้ความเสียหายให้อคส. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบ้าง จะรวมถึงกรรมการทุกคนในบอร์ดชุดเก่า ณ วันที่ความผิดเกิดขึ้นด้วยหรือไม่ และมูลค่าความเสียหายเท่าไร เบื้องต้นอยู่ที่ 2,000 ล้านบาท ตามที่ได้มีการถอนเงินออกจากบัญชีอคส.ไปจ่ายเป็นค่ามัดจำสินค้าให้กับบริษัท การ์เดียน โกลฟส์ คู่สัญญาที่อคส.จ้างผลิตถุงมือยาง ยังไม่รวมดอกเบี้ย และค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ จากนั้นตนจะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด กระทรวงการคลัง พิจารณา เพราะเป็นเจ้าของเรื่องความรับผิดทางละเมิด หากเห็นชอบตามที่อคส.เสนอ อคส.ก็จะดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งต่อไป   

ส่วนการฟ้องร้องคดีอาญานั้น ล่าสุด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ทั้งเจ้าหน้าที่อคส. 3 รายที่ถูกไล่ออก เจ้าหน้าที่อื่นในอคส. รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง คาดว่า จะสรุปสำนวนทั้งหมด และชี้มูลความผิดได้ในเร็วๆ นี้ และจะส่งเรื่องให้อัยการดำเนินการฟ้องร้องต่อไป จากนั้นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะดำเนินการทางแพ่ง และอาจถึงขั้นยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเอาเงินมาคืนให้อคส.  

นอกจากนี้ ยังได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงอีก 1 ชุด เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่อคส.ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพิ่มเติม นอกเหนือจากทั้ง 3 รายที่ถูกไล่ออก โดยให้ตรวจสอบให้เสร็จเร็วที่สุด จากนั้นจะตั้งคณะกรรมการสอบวินัย เพื่อลงโทษทางวินัยด้วย