ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.0796 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.4225 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.0796 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.4225 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (12 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 39.0796 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (11 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 39.5021 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.4225 บาท/ยูโร)