3 อันดับแบงก์ “ดอกเบี้ย” เงินฝากสกุลต่างประเทศ สูงสุด!

3 อันดับแบงก์ “ดอกเบี้ย” เงินฝากสกุลต่างประเทศ สูงสุด!

3 แบงก์ให้ ดอกเบี้ย จากบัญชีเงินฝากต่างประเทศสูงสุด ซีไอเอ็มบีไทย ครองแชมป์ให้ผลตอบแทนสูงสุด ทั้งออมทรัพย์ ฝากประจำ 6 เดือนและ 12 เดือน 0.10-2.25% ถัดมา เกียรตินาคิน ยูโอบีให้ผลตอบแทน0.10-0.25% ขณะที่ฝากประจำ 6 เดือน 12 เดือน ธนาคารแห่งประเทศจีน ไอซีบีซีให้ผลตอบแทน 0.60-1%

3 อันดับแบงก์ “ดอกเบี้ย” เงินฝากสกุลต่างประเทศ สูงสุด!     ในยุคที่ “อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก” ต่ำเตี้ยเรี้ยดิน การฝากเงินไว้ผ่านบัญชี “ออมทรัพย์” เพียงอย่างเดียวก็อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก สำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
       ดังนั้นการฝากเงินให้ได้ผลตอบแทนที่ดีมากกว่า ก็ต้องมองว่าบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย เช่นการฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำ ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าถึงเกือบ1% หากเทียบกับดอกเบี้ยจากบัญชีออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยยุคนี้เพียง 0.125-0.25% เท่านั้น 
     นอกจากฝากเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ เงินฝากประจำแล้ว ก็ยังมีทางเลือกให้นักลงทุนได้ลงทุนเพิ่มเติม ผ่านบัญชีเงินฝากอื่นๆด้วย เช่นการฝากเงินผ่าน บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ที่ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.เปิดกว้างมากขึ้นให้นักลงทุนสามารถฝากเงินเข้าบัญชีดังกล่าวได้ 
     โดยเฉพาะนักลงทุนที่ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ค้าขาย หรือทำธุรกิจในต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุน ไม่ต้องมาแลกเงินเมื่อมีรายรับเข้ามาเป็นสกุลต่างประเทศ อีกทั้งยังลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ด้วย

 

     วันนี้ “กรุงเทพธุรกิจ” ได้มีการรวบรวม “อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก” เงินตราต่างประเทศมาให้เลือกลงทุน แบงก์ไหนให้ผลตอบแทนสูงสุด!
      โดยธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด สำหรับบัญชีเงินตราต่างประเทศ หากดูที่ประเภทออมทรัพย์ แบงก์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดได้แก่ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยที่ 0.10-1.10% ถัดมาคือ เกียรตินาคินภัทร ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดเป็นอันดับสองที่ 0.25% และอันดับสาม ธนาคารยูโอบี ที่ให้ผลตอบแทนที่ 0.10%
     ขณะที่แบงก์อื่นๆให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกัน ที่ 0.05% เช่นธนาคารกรุงเทพ(BBL) ธนาคารกรุงไทย(KTB) ธนาคารทหารไทยธนชาต(ttb) ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์(LHFG) ถัดมาคือ ธนาคารกสิกรไทย(KBANK)ให้ผลตอบแทนที่ 0.04% ฯลฯ
     สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ บัญชีฝากประจำ เฉพาะบัญชีฝากประจำ 6 เดือนและ 12 เดือน ก็เริ่มให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น หากเทียบกับเงินฝากออมทรัพย์ 
      โดยแบงก์ที่ให้ผลตอบแทนจากเงินฝากประจำ 6 เดือนสูงสุด อันดับแรก ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ให้ผลตอบแทนสูงสุดที่ 0.00-2% ถัดมาคือ  ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย)จำกัด(มหาชน) โดยให้ผลตอบแทนสูงอยู่ที่ 0.60-0.80% และ ธนาคารไอซีบีซี ที่ 0.60% 
     ขณะที่เกียรตินาคินภัทร และไทยพาณิชย์ ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 0.50% ตามด้วยธนาคารกรุงเทพ และธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ที่ 0.45% ขณะที่แบงก์อื่นๆให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.10-0.30%

      สำหรับ เงินฝากประจำ บัญชีเงินตราต่างประเทศราย 12 เดือน พบว่าแบงก์ที่ยังให้ผลตอบแทนสูงสุดคือ ซีไอเอ็มบีไทยยังครองแชมป์ โดยให้ตอบตอบแทนอยู่ที่ 0.00-2.25% ถัดมาคือ  ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย)จำกัด ที่ 0.80-1%

     รองลงมาคือ ธนาคารไอซีบีซี 0.80% และธนาคารเกียรตินาคินภัทร และ ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ 0.70% ขณะที่แบงก์กรุงเทพ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ให้ผลตอบแทนที่ 0.60% ส่วนธนาคารอื่นๆให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.14-0.40%