ครม.เคาะจ่ายเยียวยา ’แท็กซี่-วิน’ สูงอายุ

ครม.เห็นชอบโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ธนกร วังบุญคงชนะ ระบุ ครม.เห็นชอบโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่อยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบและไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ภายใต้กรอบวงเงิน 166.94 ล้านบาท โดยจะได้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท/เดือน แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 13 จังหวัด จะได้เงินช่วยเหลือ 2 เดือน ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัดเพิ่มเติม ได้เงินช่วยเหลือ 1 เดือน