พาณิชย์สั่ง ’ตรึง’ ราคาสินค้ารับมือน้ำท่วม

“พาณิชย์” ถกผู้ผลิตสินค้าขอความร่วมมือตรึงราคา และกระจายสินค้า พร้อมตรวจสอบเข้มป้องกันฉวยโอกาสซ้ำเติมประชาชนจากอุทกภัยและโควิดระบาด

อธิบดีกรมการค้าภายใน วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ระบุ กรมฯ พร้อมด้วยสำนักงาน คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้หารือร่วมกับผู้ผลิตสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ อาทิ ข้าวสารบรรจุถุง อาหารกระป๋องและอาหารสำเร็จรูป นม น้ำมันพืช เครื่องปรุงรส และน้ำยาซักล้าง โดยขอความร่วมมือผู้ผลิตสินค้าให้ตรึงราคา ไม่ให้กระทบค่าครองชีพของประชาชน หรือฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า ซึ่งถือเป็นการซ้ำเติมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย(น้ำท่วม)หลายพื้นที่ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด 19 

ทั้งนี้ ผู้ผลิตสินค้ายืนยันว่าสามารถผลิตและกระจายสินค้าได้เป็นปกติ และยังมีมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มงวด ไม่ให้กระทบต่อกำลังการผลิตอีกด้วย โดยกรมฯยังได้เน้นย้ำให้ผู้ผลิตรักษากำลังการผลิตและบริหารจัดการสต็อกสินค้าเพื่อไม่ให้สินค้าขาดช่วง ตลอดจนขอให้มีแผนสำรองในการกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งหากผู้ผลิตรายใดประสบปัญหาด้านการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่จังหวัดที่มีน้ำท่วมสูง กรมการค้าภายในพร้อมที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

ในส่วนของ สขค. ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ซึ่งหากพบการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือมีการกดราคาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการให้แจ้งต่อ สขค.สอบ

อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบว่ามีการจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควรหรือมีการกักตุน หรือปฏิเสธการจำหน่าย จะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายจะมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 10,000 บาท