"ยูเอ็นแอสแคป" เผย "สภาพอากาศ" เงื่อนไขใหม่การลงทุน

"ยูเอ็นแอสแคป" เผย "สภาพอากาศ" เงื่อนไขใหม่การลงทุน

"ยูเอ็นแอสแคป" เปิดรายงานการค้า-ลงทุนปี64 ชี่้จุดเปลี่ยนจากเทรนด์เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติหรือ ยูเอ็นแอสแคป: UNESCAP ได้เผยแพร่รายงานการค้าและการลงทุนปี 2564 : อัตราเร่งการค้าและการลงทุนที่ดีต่อสภาพอากาศเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (ASIA-PACIFIC TRADE AND INVESTMENT REPORT 2021 : Accelerating Climate-smart Trade and Investment for Sustainable Development) เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากผลกระทบทั้งที่เกิดขึ้นต่อแผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 รายงานดังกล่าวได้เน้นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการค้าและการลงทุนที่ต้องเกี่ยวเนื่องต่อไปถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการถกเถียงกันถึงระดับการกำหนดนโยบายด้านการค้าและการลงุทนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งต้องให้ความสำคัญกับประเด็นใหม่ที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการกำหนดโครงสร้างเครื่องชี้วัดต่างๆใหม่ 

 

นอกจากนี้ รายงานยังได้ระบุถึงบทบาทของภาคเอกชน, ข้อตกลงทางการค้าในภูมิภาคในที่นี้คือข้อตกลงความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ซีพีทีพีพี) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) และหัวข้อการเปลี่ยนผ่านมาตรการอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อ่านข่าว : "นายกฯ" ลั่น "ไทย" ตกขบวน "CPTPP" ไม่ได้

ทั้งนี้ ได้ให้สมมติฐานด้านนโยบายทางเลือกว่าด้วยการกำหนดราคาของคาร์บอน, การเก็บภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดน และการกำจัดอุดหนุนพลังงานฟอสซิล เพื่อเป้าหมายหลักคือการให้คำแนะนำการกำหนดนโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าการค้าและการลงทุนจากนี้จะสร้างสภาพทางอากาศที่ดีควบคู่ไปด้วย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง การประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2564  เมื่อ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่าไทยจะรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคต่อจากนิวซีแลนด์ ในเดือนพ.ย.2564 และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนวาระต่างๆ ให้สอดคล้องกับวาระโลก ทั้งการผลักดัน BCG Economy การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจ บทบาทสตรี