กลุ่มเซ็นทรัลวาง 3 กลยุทธ์พลิกฟื้นศก.

กลุ่มเซ็นทรัลได้วางแนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยในการเป็น Central of Life ที่จะดูแลตั้งแต่ระดับฐานราก เอสเอ็มอี คู่ค้า

กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล พิชัย จิราธิวัฒน์ ระบุ กลุ่มเซ็นทรัลได้วางแนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยในการเป็น Central of Life ที่จะดูแลตั้งแต่ระดับฐานราก เอสเอ็มอี คู่ค้า รวมถึงกระตุ้นการใช้จ่ายคนไทยและนักท่องเที่ยว ภายใต้กลยุทธ์ 3 แนวทาง ได้แก่ 1. REDUCE สนับสนุนช่วยเหลือประคองธุรกิจและการลดค่าใช้จ่าย 2. REBUILD ขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวและเดินหน้าต่อ เช่น จัดให้มีพื้นที่ขายสินค้าชุมชน และ 3. REINFORCE เสริมกำลังด้วยการยกระดับพัฒนาศักยภาพ เพื่อแนวทางการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน

แท็กที่เกี่ยวข้องเซ็นทรัล