‘แท็กซี่-พี่วิน’ สูงวัย ลุ้นครม.เคาะช่วยเหลือวันนี้

ครม.พิจารณาวันนี้ แนวทางช่วยเหลือ กลุ่มแท็กซี่-มอเตอร์ไซด์รับจ้างอายุเกิน 65 ปี ลดผลกระทบจากจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงในช่วงล็อกดาวน์

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ที่ประชุมจะพิจารณาโครงการให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี และไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ตามพรบ.ประกันสังคมทั้ง 29 จังหวัด เพื่อลดผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของโควิด 19

ที่ผ่านมา ครม. ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม จัดทำข้อเสนอเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพดังกล่าวโดย พิจารณาจากฐานข้อมูลการจดทะเบียนอนุญาตผู้ขับขี่รถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่สามารถยืนยันตัวตนตรวจสอบได้ 

ล่าสุด กรมการขนส่งทางบก ได้เสนอเรื่องมายังกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบแล้ว และได้ส่งมาให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ดนุชา พิชยนันท์ เป็นประธาน ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติวันนี้