ตลท.สั่งขังMONO ติดแคชบาลานซ์ มีผล12 ต.ค.-1พ.ย.64 เหตุราคาหุ้นพุ่งแรง

ตลท.สั่งขังMONO ติดแคชบาลานซ์ มีผล12 ต.ค.-1พ.ย.64 เหตุราคาหุ้นพุ่งแรง

ตลท.ประกาศMONO ติดแคชบาลานซ์ มีผล12 ต.ค.-1พ.ย.64 เหตุ ราคาหุ้น-ปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมากจากช่วงก่อนหน้า พร้อมขยายเวลา UREKA ติดแคชระดับ3

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ประกาศ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)  หรือ  MONOป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระะดับ 1  Cash Balance (ติดแคชบาลานซ์)มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 2564 ถึงวันที่  1 พ.ย.2564  เนื่องจาก มีระดับราคาและปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมากจากช่วงก่อนหน้า

สำหรับความเคลื่อนไหวราคาหุ้น MONO วานนี้(11 ต.ค.64) ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่เปิดตลาด และมาปิดที่ 1.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.31 บาท หรือ 19.50% มูลค่าซื้อขาย 1,451 ล้านบาท 

 

นอกจากนี้ขยายช่วงดำเนินการมาตรการ ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย  และ Cash Balance บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ  UREKA   และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 UREKA-W2    มีผลวันที่  12 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 1 พ.ย. 2564

หมายเหตุ 1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์ 2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี) 3. ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป) ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น