SCB คว้ารางวัล ธนาคารเพื่อกิจการเอสเอ็มอี ที่น่าเชื่อถือที่สุด

SCB  คว้ารางวัล ธนาคารเพื่อกิจการเอสเอ็มอี ที่น่าเชื่อถือที่สุด

ธนาคารไทยพาณิชย์ ครองใจผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้รับรางวัล “ธนาคารเพื่อกิจการเอสเอ็มอีที่น่าเชื่อถือที่สุด” จากผลสำรวจ 2021 Thailands Most Admired Brand จัดทำโดยนิตยสารแบรนด์เอจ

       ธนาคารไทยพาณิชย์ ครองใจผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้รับรางวัล “ธนาคารเพื่อกิจการเอสเอ็มอีที่น่าเชื่อถือที่สุด” จากผลสำรวจ 2021Thailand's Most Admired Brand จัดทำโดยนิตยสารแบรนด์เอจ 

     ทั้งนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับคัดเลือกให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุดในกลุ่มธนาคารเพื่อกิจการเอสเอ็มอี ตามความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศถึงการจดจำได้ในแบรนด์ SCB SME ภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจ การเข้าถึงผู้บริโภค 

     สะท้อนถึงความสำเร็จในการส่งมอบคุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ตลอดจนการอยู่เคียงข้างเอสเอ็มอีในทุกสถานการณ์ 

      โดยเฉพาะท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ตลอดเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในหลากหลายมิติอย่างทันท่วงทีทั้งมาตรการทางการเงิน และมาตรการช่วยเหลือรูปแบบอื่นๆ 

    เช่น การสนับสนุนช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การผนึกเครือข่ายพันธมิตรสนับสนุนโอกาสใหม่ๆ รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้ในการอยู่รอดภายใต้ความท้าทายที่เกิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนให้เอสเอ็มอีไทยฟันฝ่าทุกปัญหาและเดินหน้าธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง

      โดยมี นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ รับมอบรางวัล เมื่อเร็วๆ นี้