‘ส่อง’ เศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติโควิด 19.

นักเศรษฐศาสตร์มองยังไง​ นโยบายรัฐในปัจจุบันมาถูกทางหรือไม่​ ร่วมพูดคุยกับ​ รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักเศรษฐศาสตร์มองยังไง​ นโยบายรัฐในปัจจุบันมาถูกทางหรือไม่​ ร่วมพูดคุยกับ​ รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์