ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯหนุนดึงต่างชาติฟื้นเศรษฐกิจ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯหนุนดึงต่างชาติฟื้นเศรษฐกิจ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยตัวเลข การถือครองกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยไทยต่างชาติตั้งแต่ปี 2561-ครึ่งแรกปี 2564 แตะ 1.6 แสนล้าน ระบุต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดแค่ 10% แนะขยายเกิน 49% เฉพาะพื้นที่หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ก.ย.2564 เห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอเรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง หลายฝ่ายต้องการทราบถึงข้อมูลการถือครองอสังหาฯ ของชาวต่างชาติว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯหนุนดึงต่างชาติฟื้นเศรษฐกิจ

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์หรือ REIC กล่าวว่า สถิติการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของต่างชาติ พบว่าช่วงปี 2561-2563  ยอดการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 3 ปี สะสม 1,408,310 ตร.ม. นำโดย กรุงเทพฯ -ปริมณฑล 777,961 ตร.ม. ภาคตะวันออก 433,399 ตร.ม. และ ภาคเหนือ 102,902 ตร.ม. จังหวัดที่มีพื้นที่การโอนสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย 1.กรุงเทพฯ 49.4% ชลบุรี30.2% เชียงใหม่7.1% ภูเก็ต 4.9 % และ สมุทรปราการ 4.5%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯหนุนดึงต่างชาติฟื้นเศรษฐกิจ

ส่วนจำนวนหน่วยการซื้อของต่างชาติทั่วประเทศระหว่างปี 2561-2563 มี 34,653 หน่วย มูลค่า 145,598 ล้านบาท อันดับ 1 สัญชาติจีน ตามด้วยรัสเซีย สหราชอาณาจักร  ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯหนุนดึงต่างชาติฟื้นเศรษฐกิจ
 

นายวิชัย กล่าวว่า บางพื้นที่ในบางจังหวัด เช่น ภูเก็ต หรือ ชลบุรี หรือโซนศูนย์กรุงเทพฯ อาจมีความต้องการถือครองกรรมสิทธิ์พื้นที่ห้องชุดในอัตราส่วนที่สูงกว่า 49 %ในกรณีเช่นนี้อาจพิจารณาขยายอัตราส่วนการครอบครองกรรมสิทธิ์สำหรับบางพื้นที่ก็น่าจะเพียงพอต่อความต้องการซื้อและยังสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ยังได้รวบรวมสถิติข้อมูลการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวหรือสัญญาเกินกว่า 3 ปี ช่วงปี 2561 - 2563 มีการจดทะเบียนการเช่าทั้งประเภทโครงการจัดสรรและอาคารชุดพักอาศัยประมาณ 1,483 หน่วย มูลค่า 5,389 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเช่าอาคารชุดมากกว่าที่จะเช่าเป็นบ้านแนวราบ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯหนุนดึงต่างชาติฟื้นเศรษฐกิจ

จากข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่า ในช่วง 2561-ครึ่งแรกปี 2564 คนต่างชาติได้เข้ามาซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 39,000 หน่วย มูลค่า 166,000 ล้านบาท ตกปีละ 12,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 50,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาคนต่างชาติเข้ามาซื้อห้องชุด10% ในเชิงจำนวนหน่วย และ17% ในเชิงมูลค่า และยังมีการเช่าระยะยาวอีกไม่มากนัก

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯหนุนดึงต่างชาติฟื้นเศรษฐกิจ

ดังนั้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย หากสามารถทำได้ตามเป้าหมายก็จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่ง แต่คงจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการดำเนินการทั้งที่เกี่ยวข้องกับการแก้กฎหมาย การวางกฎระเบียบ และการวางแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดอีกมาก