คลังคาดเก็บรายได้ ’ภาษี’ ยาสูบ 4.5 พันล้าน

โครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 คาดว่าจะลดการบริโภคยาสูบได้ประมาณ 2-3%

อธิบดีกรมสรรพสามิต ลวรณ แสงสนิท ระบุ โครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 คาดว่าจะลดการบริโภคยาสูบได้ประมาณ 2-3% และการปรับเพิ่มชั้นราคาบุหรี่ซิกาแรต จะทำให้ตลาดมีการแข่งขันมากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกร และยังทำให้ ภาครัฐสามารถจัดเก็บรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 3,500-4,500 ล้านบาทต่อปี แต่อาจทำให้มีสินค้ายาสูบหนีภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่ง กรมสรรพสามิต จะดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มงวดต่อไป